"Det var veldig stor interesse for denne workshopen, og den ble full-booket på kort tid etter kunngjøringen", sier Shaoli Yang, senioringeniør i avdelingen for offshore geoteknikk på NGI. Hun er en av flere fast ansatte kinesere på NGI. Offshore vind-workshopen ble holdt rett etter GeoShanghai konferansen, i WH Ming Hotel i forretningsområdet i Shanghai.

Mer enn 110 representanter fra industri og akademia fra hele Kina deltok på workshopen. Temaene dekket alle relevante geotekniske fag, inkludert grunnundersøkelser, fundamentering av vind turbiner som står på sjøbunnen og forankring av flytende turbiner, samt instrumentering og overvåking for installasjon og drift.

SBJ analysis and Hywind 750

Venstre: FE-beregning av en monopel, Midten: Illustrasjon av Hywind flytende OWT-park utenfor kysten av Skotland i Nordsjøen, høyre: FE-beregning av sjøbunnsfast OWT bøtte-fundament-system.

I tillegg ble geotekniske utfordringer og forskningsbehov for offshore vind fundamentering i Kina diskutert.

Presentasjonene på seminaret er vist nedenfor. Flere av disse er tilgjengelige og kan lastes ned ved å følge linkene:

 1. Recent developments within the European Offshore Wind market
  Dr.-Ing. Hendrik Sturm, NGI, Technical Lead Offshore Renewables
   
 2. Site investigations and soil parameters for OWT foundation design
  Shaoli Yang, Ph.D., Senior Engineer, NGI
   
 3. Geotechnical design of bottom-fixed OWT foundations
  Dr.-Ing. Hendrik Sturm, Technical Lead Offshore Renewables, NGI
   
 4. Offshore windfarm developments in China
  Ben He, Ph.D., HDEC
   
 5. Geotechnical design of mooring systems for floating OWTs
  Hongjie Zhou, Ph.D., Senior Engineer, NGI Perth
   
 6. Geotechnical earthquake design of foundations for OWTs
  Prof. Amir Kaynia, Technical Expert, NGI
   
 7. Best practice logistics and installation of OWT support structures
  Jimmy Buyst, DEME
   
 8. R&D needs for OWT foundation design
  Youhu Zhang, Ph.D., Technical Lead Offshore Geotechnics, NGI

Se også en video som viser konseptet med bøttefundamenter for OWTs og installasjon av disse ved hjelp av sug (undertrykk): 

 

Se også mere informasjon om NGIs fagekspertise Offshore fornybar.