Mad Dog 2 400

Mexicogolfen er et stort havbasseng utenfor det sørøstlige USA. Det er en del av Atlanterhavet og avgrenses av Mexico, Cuba og golfkysten i USA. Et viktig trekk ved Mexicogolfen er golfstrømmen – en varm atlanterhavsstrøm som ofte øker styrken på atlantiske orkaner. Mad Dog 2-prosjektet er uvanlig på to måter: de sterke sløyfestrømmene der plattformen er plassert og plattformens massive dimensjoner.

«De sykliske testene som ble utført for Mad Dog 2, ble utformet for å simulere de lavere naturlige periodene som følge av et forankringssystem i polyester. Laboratorieforsøkene ble derfor utført med mye lavere frekvens enn vi vanligvis bruker til syklisk testing. Noen av de sykliske testene varte i nesten 4 dager, i stedet for 3–4 timer som er vanlig under normale omstendigheter, forklarer Steve Garmon, leder for det geotekniske laboratoriet hos NGI Houston.

Skreddersydde fundamenterings-løsninger

Steve Garmon og de førsteklasses teknikerne på NGIs Houston-lab vet nøyaktig hvordan de skal håndtere slike utfordringer. Med laberfaring som går flere tiår tilbake elsker Steve og resten av NGI-teamet utfordringer.

NGI Houston advanced geotechnical lab

Avansert geoteknisk laboratorieutstyr ved NGI Houston, fra venstre: Syklisk Direct Simple Shear, KoCU Triax, and Controlled Rate of Strain (CRS) Consolidation (ødometer) utstyr.

«NGI er velkjent for evnen til å håndtere komplekse krav og utvikle sofistikerte tester for spesielle behov, i tillegg til at vi tilbyr standardpakken med indekstesting av opptatte jordprøver. Vi utfører også testing av småskala-modeller for unike prosjekter ved hjelp av kunnskapen vi har om jordmekanikk og instrumentering. NGIs geotekniske laboratorier i Houston og Oslo samarbeider tett, og det er få andre som kommer i nærheten av vår kompetanse og erfaring», forklarer Steve.

Vi har alltid som mål å tilby den beste og mest omfattende informasjonen om grunnforholdene for våre klienter, uansett hvilket prosjektet det er snakk om.

Både til lands og til vanns

NGI Houston har med den strategiske beliggenheten i Amerikas olje- og gasshovedstad et ideelt utgangspunkt for å håndtere de varierende og spesialiserte behovene til offshoreindustrien. Forholdet mellom NGI og oljeselskapene går tilbake til 1970-80 tallet da konseptet med bruk av sugeanker ble introdusert første gang. I 2015 ble tre NGI-pionerer innlemmet i Offshore Energy Center's Hall of Fame i Galveston, Texas USA for deres pionerarbeid med utviklingen av sugeanker-teknologien.

I løpet av de siste årene har NGIs Houston-kontor blitt stadig mer involvert i tekniske tjenester og laboratorietjenester for landbaserte bransjer.

«Vi har utført avanserte laboratorieprøver for en rekke gruveprosjekter over hele USA. Evnen til å kombinere ekspertise innenfor ulike spesialiteter innen geofag gir oss en unik posisjon og setter oss i stand til å levere hele kjeden fra labtesting til undersøkelser og teknisk prosjektering og dimensjonering av fundamenter og støttekonstruksjoner», sier Victor Taboada, administrerende direktør i NGI Houston.

================================

FAKTA, MAD DOG 2:

  • Mad Dog er et oljefelt som drives av BP, og ligger i Mexicogolfen ca. 300 km sør for New Orleans.  Dybden er ca. 1 300 meter (4 500 fot).
  • Mad Dog 2-plattformen vil bli en halvt nedsenkbar flytende produksjonsenhet, forankret til havbunnen med sugeankre, også kjent som "suction caissons".
  • Mad Dog 2 vil ha kapasitet til å produsere opp til 140 000 brutto fat råolje per dag fra opptil 14 produksjonsbrønner. Produksjonen forventes å starte i slutten av 2021.  (Kilde: BP)
  • NGI Houston utførte en rekke avanserte lab-tester på jordprøver, inkludert spesialiserte sykliske tester som simulerte dynamisk bølgelast fra sløyfestrømmer. Testdataene ble deretter tolket til geotekniske parametere til bruk i analyser og numeriske beregninger.
  • NGI Houston sørget for prosjekteringen av sugeankrene for å sikre forankring av den massive plattformen til havbunnen.
  • NGI Houston utførte også en vellykket integrert studie av geofarer ved Mad Dog 2-prospektet i 2011/2012, inkludert vurdering av skråningsstabilitet og risikoanalyser.
  • Kolleger ved NGI i Oslo, som også gjennomførte vurderinger av skråningsstabiliteten for den første Mad Dog-plattformen for mer enn 15 år siden, utførte kvalitetssikringen på prosjektene for Mad Dog 2.

================================