Workshop-en ble holdt på University of Massachusetts Club i Boston, og samlet nesten 50 deltakere. Om lag 20 forberedte presentasjoner ble gitt av deltakere fra FoU- og rådgivningsfirma, industrien og energi-myndigheter i USA. Det var stor deltakelse fra Europa med representanter fra blant annet DONG Energy og DNV-GL.

Lars Andresen, NGI adm. direktør, og Victor Taboada, President ved NGI Houston ønsket deltakerne velkommen og holdt en kort gjennomgang av NGIs arbeid innen offshore fornybar energi. Sanjay Arwade fra UMass Amherst ledet diskusjonen etter presentasjonene og holdt det avsluttende innlegget.

Arrangementet hadde fire sesjoner (se eget program med deltakerliste), med individuelle presentasjoner, som vist nedenfor. Det er link til tilgjengelige presentasjoner for nedlasting.

Session 1

Victor Taboada, NGI Houston

Opening

Lars Andresen, NGI Oslo  

Welcome

Don De Groot, Umass Amherst

Introduction

Thomas Brostrøm, DONG US

What the US market can learn from European Windfarms

Dan O'Connell, BOEM

Way forward for US Offshore Wind

Bill White, Mass CEC

Offshore wind in Massachusetts

Dieter Rabaut, GeoSea

Experience from installation of offshore windfarms

Session 2

Don De Groot, Umass Amherst

Integrated geotechnical engineering site investigation practice - The Dogger Bank Project

Victor Taboada, NGI Houston

Integrated and Intelligent Ground Models

Hoang Nguyen, Benthic

Seafloor based drilling for offshore windfarms

Diane Baxter, GZA

Block Island windfarm SI and design

Patricia Varela, TAMU

Variability and statistical approaches in soil properties

Roi Santos, Gardline

Maryland offshore wind farm

Session 3

Hendrik Sturm, NGI Oslo

Design of suction bucket foundations for Borkum Riffgrund

Charles Aubeny, TAMU

Performance of anchors for floating offshore windfarms

Kevin Banister, Principle Power

WindFloat concept

Liv Hamre, DNV-GL

Analysis models for installation of monopiles

Wolf Eckart Semm, Vattenfall

Experience from installation of monopiles

 

Session 4

Andy Myers, Northeastern University

Structural-geotechnical interaction for optimized support structures

Bob Gilbert, UT Austin

Operational performance of monopiles

Morten Liingaard, DONG DK

The PISA Project

Volker Herwig, RWE

The VIBRO Project

Sanjay Arwade, UMass Amherst

Discussion and closure