“Implementation and Validation of Non-formal Training on Sustainability for Environmental Testing Laboratories workers” er tittelen på ERASMUS + prosjektet som finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Prosjektet vil bidra til implementering og validering av uformell opplæring i miljømessig bærekraftig praksis for laboranter og teknikere som jobber i miljø-laboratorier.

Prosedyrene for tester utført i miljø-laboratorier kan ha betydelige miljømessige konsekvenser, knyttet til for eksempel energi- og ressursforbruk, bruk av kjemiske stoffer og utstyr og avfall og avhending. Erfaring viser i mange tilfeller at negative effekter kan reduseres eller unngås på kostnadseffektive måter uten å svekke sikkerheten.

NGIs bidrag for utviklingen av ECVET – lab guide of best practice og er basert på laboratoriets lange erfaring innen FoUI og standarisert produksjon i henhold til ISO 9001 og ISO 17025.

Innsamling av metoder og prosedyrer som laboratorier benytter i dag er avgjørende for å utarbeide og formidle en veiledning for "best practice", som er en av ECVET-Lab prosjektets mål. Utveksling av kunnskap og praktisk erfaring mellom laboratorier fra ulike europeiske land er uvurderlig for å komme fram til anbefalte fremgangsmåter for lab-testing, og ikke minst for å bidra til at de anbefalte retningslinjene skal bli gjennomført.

Se her for mer informasjon om ECVET – lab guide of best practices.