Et konsortium bestående av Daelim Industrial og SK E&C, begge fra Korea, og de tyrkiske entreprenørfirmaene Limak og Yapi Merkezi, vant anbudsrunden om å bygge brua. Den tyrkiske regjeringen kunngjorde dette tidligere i år, og grunnsteinsnedleggelsen fant sted 18. mars 2017.
 
Som underleverandør til Daelim har NGI tolket dataene fra de geotekniske og geofysiske grunnundersøkelsene, samt gjort designberegninger av ulike fundamentløsninger. Dette viste seg å bli avgjørende for valg av designkonsept for fundamenteringen av hengebrua.

"Regionen omkring Çanakkale er utsatt for jordskjelv. Vi hadde derfor god nytte av NGIs kompetanse på jordskjelv og vibrasjoner da vi sammen med våre koreanske partnere utarbeidet designkonseptet som ble valgt," sier adm. dir. Lars Andresen I NGI.
 
På ICSMGE 2017 i Seoul, Korea, er NGI til stede med en stor gruppe geoteknikere og andre eksperter som deler kunnskaper og erfaringer fra oppdrag med fundamentering og forankring av fjordbruer og andre brutyper en rekke steder i verden. 

New Canakkale bridge tegning kart

 
Fakta: Brua Çanakkale 1915

  • Fire internasjonale konsortier deltok i anbudsrunden. Totale kostnader er bereget til 3 milliarder US Dollar.
  • Brua er planlagt å åpne for trafikk I 2023, når den tyrkiske republikken skal feire 100-års jubileum.
  • Det finnes i dag tre bruer og to tunneler som forbinder Europa og Asia over Bosporusstredet mellom Svartehavet og Marmarahavet.
  • Verdens lengste hengebru I dag er Akashi – Kaikyo Bridge I Japan, med et spenn på 1,991 meter.
  • Çanakkale Bogaz er det tyrkiske navnet på Dardanellerstredet, i antikken kjent som Hellesponten.
  • Prosjektet har fått det offisielle navnet Çanakkale 1915 til minne om slaget ved Gallipoli under Den første verdenskrig. På tyrkisk kalles dette slaget ved Çanakkale. Mer enn 100.000 ottomanske (tyrkiske) og allierte soldater ble drept. 8.000 av de omkomne soldatene representerte ANZAC-styrkene fra Australia og New Zealand.