Det gamle ubåtvraket er delt i to store deler, mens flere mindre vrakdeler er spredt utover området. Baugen er den delen som ligger mest ustøtt i en ustabil skråning på havbunnen på 150 meters dyp. Oppgaven går ut på å stabilisere havbunnen for å sikre at forparten av U-864 ikke sklir ut ved senere tiltak, og NGIs eksperter har en viktig rolle i det storstilte undervannsprosjektet.

Videoen viser installasjonen av bevegelsessensorer på ubåtens skrog for å registrere vibrasjoner under arbeidet med støttefyllingen. (Video: Van Oord/Kystverket/NGI)

For å forhindre ytterligere forurensninger fikk Kystverket i januar 2015 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lage en støttefylling som skal stabilisere skråningen der ubåten ligger.

Sammen med hovedkontraktøren nederlandske Van Oord, som er spesialister på fylling av steinmasser under vann, begynte NGIs eksperter tidlig i mai i år feltarbeidet to nautiske mil utenfor øya Fedje i Nordhordland.

Smarte løsninger på havbunnen

"Vi utviklet og bygde en spesialisert rigg, som ved hjelp av en ROV (Remotely Operated Vehicle) installerte trykksonder seks steder i havbunnen som blir overdekket av støttefyllingen. Hensikten er å måle forløpet av stabiliseringen av sedimentene under støttefyllingen", forteller Stephen Hayes, som er seniorspesialist i NGIs avdeling for Instrumentering og overvåking.

20160630 U 864 Illustrasjon A

Illustrasjonen viser baugens posisjon i den ustabile skråningen. (Illustrasjon: Kystverket)

For å registrere den minste bevegelse i selve ubåtskroget under arbeidet med å bygge støttefyllingen, har NGI også spesialutviklet bevegelsessensorer som registrerer vibrasjoner og den minste endring i inklinasjon av skroget. Målerne er koblet opp mot kommunikasjonssystemet for miljøovervåking, levert av NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), og overfører kontinuerlig data til et overvåkingsfartøy i området.

Kystverket beskriver overvåkningsprogrammet som det mest omfattende som er gjennomført ved en undervannsoperasjon i Norge.

Animasjonsfilmen viser det omfattende prosjektet på havbunnen utenfor Fedje. (Kilde: Kystverket)

FAKTA:

 • Den tyske ubåten U-864 ble senket av den britiske ubåten HMS Venturer 9. februar 1945, med 73 mann om bord og ca. 65 tonn kvikksølv. Begge ubåter var under vann ved torpederingen.
 • Vraket av U-864 ble funnet i 2003 av Sjøforsvaret 2 nautiske mil vest av Fedje i Nordhordland. Vraket er brukket i to hoveddeler, og baugen ligger på ustabil grunn.
 • Ca. 100.000 tonn sand og stein brukes til oppgaven, og støttefyllingen er konstruert for å kunne tåle store påkjenninger som f.eks. jordskjelv på havbunnen.
 • Den 7 meter høye undersjøiske fyllingen skal være ferdig før sommeren 2016.
 • I tillegg til hovedentreprenøren Van Oord og NGI er DNV GL, Geopartner Marin, Kvale, NIVA, Reinertsen og Rambøll involvert i prosjektet.
 • Mer informasjon om støttefyllingen og det historiske bakteppet:
  http://www.kystverket.no/Beredskap/statlig-miljoberedskap/U-864/
 • Kystverkets side på Facebook om U-864:
  https://www.facebook.com/u864fedje/