Ifølge FN ble flere enn 8 millioner mennesker i 39 av landets 75 distrikter rammet av de kraftige skjelvene i 2015. I Dolakha distriktet rett sør for Himalaya ble alle skolene ødelagt, blant andre av et stort etterskjelv som hadde sitt episenter i distriktet, og undervisningen har frem til nylig foregått i provisoriske skur.

Myndigheter og bistandsorganisasjoner har prioritert å bygge barneskoler i Dolakha. I et område med bratte og ustabile fjellsider er det mange utfordringer når skolebygningene skal sikres. Gode geotekniske vurderinger er derfor avgjørende for skolebarnas sikkerhet.

DSC04785 PS justert

Dolakha distriktet grenser mot verdens høyeste fjellparti, Himalaya. (Foto: NGI)

Fremtidig sikring mot skjelv

Tidligere i år var geoteknikerne Åse Marit Wist Amdal og Øyvind Armand Høydal fra NGI i Nepal i to uker for å bistå i dette arbeidet, på oppdrag fra Ingeniører Uten Grenser (IUG) og bistandsorganisasjonen FORUT. De to NGIere besøkte elleve skoler som skal gjenoppbygges eller allerede er under bygging. Også mastergradsstudent Thomas Ødegård fra Universitetet i Stavanger var med på arbeidet.

"De fleste skolene blir bygd på terrasser i bratt terreng, der det ofte går jord- og steinskred. Vårt oppdrag var å gjøre overordnede geotekniske vurderinger. Etter å ha sett på forholdene lagde vi enkle skisser og foreslo tiltak som støttemurer og fangvoller mot steinsprang og skred som lett kan oppstå hvis det kommer nye jordskjelv", forteller Åse Marit Wist Amdal, prosjektingeniør på NGI. 

Anbefalingene og forslagene til konkrete sikringstiltak er samlet i en rapport som er levert til FORUT.

"Vi er veldig takknemlige for at Åse Marit Wist Amdal, Øyvind Armand Høydal og Thomas Ødegard har brukt sin kompetanse for å øke sikkerheten for alle barna som skal bruke skolene i mange år fremover. Vi er allerede i gang med å utbedre tomtene og følge opp sikkerhetsanbefalingene i rapporten", sier Hilde Ekeberg, prosjektansvarlig i FORUT.
 

DSC04315 PS justert

Varm mottakelse og stor gjestfrihet gikk igjen på alle de 11 skolene som ble besøkt av Øyvind A. Høydal og Åse Marit Wist Amdal fra NGI, på oppdrag fra Ingeniører Uten Grenser og bistandsorganisasjonen FORUT. (Foto: NGI)

Meningsfullt arbeid

De norske geoteknikerne ble også bedt om å vurdere stabiliteten i forbindelse med byggingen av et tilbygg til et barnesykehus i hovedstaden Katmandu. Som første sykehus i landet skal Kanti Childrens Hospital bygge en barnepsykiatrisk klinikk. Her var det allerede utarbeidet en geoteknisk rapport. NGIs geoteknikere ble bedt om å gjøre en uavhengig kontroll av denne.

"Da vi kom dit så vi at byggetomta lå i en skråning der det var utfordringer med stabiliteten. Vi påpekte mangler i rapporten og har foreslått konkrete tiltak som kan bedre skråningsstabiliteten og redusere risiko i tilfelle det kommer nye jordskjelv", forteller Åse Marit. Hun opplevde det som svært givende og meningsfullt å bidra til å sikre gjenoppbyggingen av skoler i Nepal. Det gjorde et dypt inntrykk å møte skolebarna og de engasjerte lærerne. Overalt var forholdene veldig enkle, med mangel på bøker og læremidler.

"Det ble et lærerikt opphold og det føltes veldig nyttig å være der. Den lokale organisasjonen, som er ansvarlig for å prosjektere byggearbeidene, satte stor pris på våre forslag til tiltak. Ett sted opplevde vi at én lærer underviste i tre klasserom samtidig. Vi fikk stor respekt for det de fikk til. Og den varme mottakelsen og gjestfriheten har satt varige spor", sier Åse Marit.

Stolt samfunnsengasjement

NGIs kompetanse dekker alt som innebærer jord, berg og snø og påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. For NGI handler det om å forske og utvikle løsninger for samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Dette er nøkkelkompetanser i bistandsprosjekter hvor rent vann, strøm og infrastruktur ofte står sentralt.

"Det er stor interesse blant NGIs medarbeidere for å delta med denne typen samfunnsnyttig innsats. Jeg er stolt av å lede en virksomhet med så mange samfunnsengasjerte medarbeidere som er villige til å bruke av både arbeidstiden og fritiden for å hjelpe medmennesker", sier Lars Andresen, adm. dir. på NGI.
 

IMG 1632 PS justert

Skoleuniformer er med på å jevne ut ulikheter på skolene i Nepal. (Foto: NGI)

FAKTA:

  • Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) er en interesseorganisasjon som fremmer utvikling gjennom å tilby ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner.
  • Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs mange oppdrag for norske bistandsorganisasjoner. https://www.ngi.no/nor/Nyheter/Stoetter-Ingenioerer-Uten-Grenser-IUG
  • Spesialistene fra NGI som utfører oppdrag i utlandet, får muligheten til å bruke sin tekniske bakgrunn til å gjøre en forskjell i andre menneskers liv.
  • Jordskjelvet i Nepal 2015 inntraff 25. april 2015 på formiddagen, med flere kraftige etterskjelv senere i april og i mai, og er den største naturkatastrofen som har rammet landet siden Nepal-Bihar jordskjelvet i 1934.
  • Hele landsbyer, veier og annen viktig infrastruktur ble lagt i ruiner. I Dolakha-distriktet kollapset over 90 prosent av bygningsmassen. Nær 9000 personer omkom, 22000 ble skadet.
  • FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber med sosial mobilisering og bekjempelse av fattigdom i flere land i Asia og Afrika. Eies av de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba.
  • FORUT og den lokale organisasjonen CWIN har fått midler fra norske myndigheter for å bygge skoler i Nepal.