NGI Langford Lang fra Operate

Thomas Langford (venstre) og Dominik H. Lang

Internasjonalt ledende innen offshore geoteknikk

Thomas Langford (43) har vært avdelingsleder innen Offshore geoteknikk på NGI siden 2012, og har vært konstituert områdedirektør for Offshore energi fra januar i år. Han kom til NGI i 2005 og har meget bred prosjekt- og markedserfaring fra mange typer geotekniske prosjekter offshore. Markedsområdet Offshore energi har fem avdelinger. I tillegg til Offshore geoteknikk, er det avdelingen for analyse og beregninger, Comptational geomechanics (CGM), Laboratoriet, Instrumentering og overvåking, og Petroleumsgeomekanikk og geofysikk (PGG).

NGI har vært aktiv bidragsyter til offshoremarkedet siden norsk oljevirksomhet startet på 1970-tallet med utviklingen av de store gravitasjonsplattformene og fundamentering og forankring av konstruksjoner på store havdyp og bløte grunnforhold. Dette har ført til at NGI har verdensledende ekspertise innen offshore geoteknikk og er etterspurt problemløser for offshore utbygging. Det er økende aktivitet innen offshore vindenergi i de fleste områder i verden. NGI arrangerer derfor en workshop innen offshore vind 31. mai i Shanghai, og i Taiwan ifm. signeringen av en MOU med Taiwans jordskjelvsenter.

Erfaren naturfare-ekspert

På markedsområdet Naturfare blir Dominik H. Lang (44) ny områdedirektør fra 1. august i år. Han kommer fra en stilling som leder og jordskjelvsekspert på NORSAR, og har jobbet med jordskjelvrisiko og reduksjon av denne. Dominik Lang er utdannet bygningsingeniør fra Tyskland og har to doktorgrader, innen ingeniørseismologi og jorskjelvteknikk (Bauhaus universitetet Weimar i 2004) og innen jordskjelvrisiko (Universitetet i Bergen i 2013).

Dominik har erfaring fra innovasjon og kommersialiseringsarbeid og er blant annet oppfinner av Wavetrain-systemet som i dag er et eget selskap. Han har mye erfaring fra arbeid i utviklingsland og kriseregioner.

FoUI i verdensklasse og ny teknologi på bærekraftig grunn

Direktørene for NGIs fire markedsområder er del av NGIs ledergruppe, sammen med sjefene for HR, Kommunikasjon og Økonomi, samt administrerende direktør. Nåværende direktør for Naturfare, Anders Solheim, vil fortsette på NGI, som faglig ressurs og leder for forskjellige FoU-prosjekter. Karl Henrik Mokkelbost som var tidligere direktør for Offshore energi er nå konstituert direktør for Bygg, anlegg og samferdsel ifm. Guro Grønengs svangerskapspermisjon.

"Utskiftningen på de to postene i ledergruppen er i tråd med et ønske om dynamikk i lederrollene på NGI. For våre ansatte med ambisjoner om å kunne være med å påvirke i en lederrolle skal det også reelt sett åpne seg opp muligheter. I tillegg ønsker vi at NGIere skal få ulike utfordringer gjennom et, for mange, langt arbeidsliv på NGI. Dette ble lagt som prinsipp av ledergruppen tilbake i 2012", sier NGIs administrerende direktør Lars Andresen. "Med Thomas og Dominik får vi inn både nye tanker, nytt initiativ og mye erfaring og kompetanse i ledergruppen. Det trenger vi for de spennende oppgavene som ligger foran oss med å skape FoUI i verdensklasse og ny teknologi på bærekraftig grunn, som en del av vår strategi frem mot 2021", avslutter Andresen.