Hvert år på denne tiden gjør NGI en gjennomgang av fjorårets driftsresultat og ser tilbake på viktige prosjekter i året som gikk. Gjennom omfattende forskning og ekspertrådgivning har NGI siden 1953 bidratt til at vi alle kan bo, bygge og ferdes på sikker grunn.

Last ned NGI Magasinet På Sikker Grunn 2016 og les mer om våre prosjekter i 2016.

NGI Magasinet Sannkassen

 
Skiftende tider

Selv om det har vært et utfordrende år for olje- og gassmarkedet, har NGI opplevd en betydelig økning i aktivitet inn mot det europeiske havvindmarkedet. Med vår mangeårige erfaring innen fundamentering av offshorekonstruksjoner har vi mye å bidra med. Blant annet startet vi i 2016 et samarbeid med DONG Energy på deres omfattende, offshore havvindprosjekt Borkum Riffgrund II i den tyske sektor av Nordsjøen. Ved å bidra med teknologioverføring fra olje og gass til havvind, er NGI med på å bidra til grønnere og mer bærekraftige løsninger.

Vi er også stolte av at vi kan bidra med løsninger for utfordrende grunnforhold ved det fremtidige, nye Regjerings-kvartalet, og av vårt innovasjonsprosjekt IMIRO sammen med Kjeller Innovasjon som har fått FORNY-midler. Vi må også nevne de store forskningsprosjektene Nasjonale Geoforsøksfelt (NGTS) og Klima 2050 som vi deltar i sammen med en rekke anerkjente samarbeidspartnere i Norge og utlandet. Disse bringer ny kunnskap slik at vi kan tilpasse oss et våtere klima og håndtere risiko for naturfare på en bedre måte.

Lokal og global

NGI er en internasjonal aktør med prosjekter og forskningsaktiviteter i en rekke land over hele verden. Vårt kontor i Perth, Western Australia, feiret to-års jubileum i 2016 og flyttet til nye lokaler i Perth Central Business District. Med oppkjøpet av et velansett laboratorium høsten 2016 utvidet NGIs kontor i Houston, Texas, mulighetene for å tilby geoteknisk ekspertise og undersøkelser til våre kunder på det amerikanske kontinentet.

Våre nye samarbeidsavtaler med utdannelses- og forskningsinstitusjoner i 2016 sikrer dessuten at NGI også i fremtiden har en bred kontaktflate både ute og hjemme. NGI eksporter for ca. 30 prosent av omsetningen i tillegg til aktivitetene i Houston og Perth.

Gode utsikter for 2017

Regnskapet for 2016 viser et driftsresultat på 14,2 millioner kroner. Ordinært resultat etter skatt var 11,5 mill. kr. Bruttoomsetningen i 2016 utgjorde 447 mill. kr., en økning på 16 mill. kr. i forhold til 2015. Basisbevilgning fra Norges forskningsråd var på 27 mill. kr. eller 6 prosent av omsetningen. NGIs omsetning kommer i hovedsak fra oppdragsvirksomhet for privat næringsliv og det offentlige i Norge og internasjonalt.  NGI har en solid egenkapital, og likviditeten er meget god sett i forhold til finansiell eksponering og risiko.

Markedssituasjonen innen NGIs virksomhetsområder er god, og ordrereserven ved inngangen til 2017 er god. Vi venter sterk vekst i investeringer nasjonalt innen bygg, anlegg og samferdsel, samt internasjonalt innen offshore vind de neste årene. Vi har dessuten påbegynt planarbeidet for å utvikle et nytt hovedkontor i Oslo, kalt "CAMPUS21", som vil sikre fortsatt satsning på forskning og forretningsvirksomhet på egen tomt.

Last ned NGI Magasinet På Sikker Grunn 2016 for å lese mer om våre markedsområder og NGIs virksomhet. Magasinet byr på smaksprøver av oppgaver, utfordringer og forskningsprosjekter vi har løst for våre kunder og samarbeidspartnere i 2016, og gir deg muligheten for å lære mer om vår virksomhet.

FAKTA:

  • NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og et ledende senter for forskning og konsulentvirksomhet innen ingeniørrelaterte geofag. NGI ble stiftet i 1953.
  • Regnskapet for 2016 viser et driftsresultat på 14,2 millioner kroner, inkludert 0,8 mill. kr. i Skattefunn. Ordinært resultat etter skatt er 11,5 mill. kr. Overskuddet ble ført mot annen kapital. Bruttooomsetningen i 2016 utgjorde 447 mill. kr., en økning på 16 mill. kr. i forhold til 2015. Basisbevilgning fra Norges forskningsråd var på 27 mill. kr. eller 6 prosent av omsetningen.
  • 37 nasjonaliteter er representert blant våre 230 ansatte. Mer enn 30 prosent av de ansatte har ikke-norsk opprinnelse. Kvinneandelen utgjør over 30 prosent. 58 ansatte har en PhD-grad.
  • Området Bygg, anlegg og samferdsel sto for 46 prosent av omsetningen i 2016. Offshore energi hadde 25 prosent av omsetningen. Naturfare var representert med 15 prosent. Området Miljøteknologi sto for 14 prosent. I tillegg kommer en rekke miljørelaterte oppgaver innen Bygg, anlegg og samferdsel. 
  • NGI har hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og en forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet. NGI har datterselskaper i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med veletablerte selskaper og universiteter i store deler av verden.