I september i fjor inngikk NHIDCL en intensjonsavtale med NGI knyttet til utviklings- og infrastrukturprosjekter i Himalaya- regionen. Utfordringen NHIDCL står ovenfor er å bygge trygg infrastruktur på den mest effektive måten. Derfor har de engasjert NGI til å bistå med sin erfaring og kompetanse. Spesielt interessant er den norske tunnelteknologien.

NGI bistår i gigantveiprosjekt

Noen av verdens farligste veistrekninger finner du i Jammu- og Kashmir-regionen av Himalaya. Flere av veiene er vinterstengt, og Indiske myndigheter bruker i dag helikopter for å sikre forsyninger til disse områdene. Derfor har NHIDCL satt i gang et omfattende prosjekt for utvikling av veier og infrastruktur i de nordligste områdene i India.

NGI er engasjert som rådgiver. I første omgang ønsker man å benytte AEM-tjenester (elektromagnetisk scanning fra luften) for å se om bergkvaliteten gjør det mulig å bruke norsk tunnelteknologi i Himalayafjellene. Dersom dette er tilfellet vil to delegasjoner fra National Highways i India gå i lære hos NGI for å tilegne seg kunnskap om denne tunnelteknologien.

I dag benyttes den nye østeriske tunnelmetoden (NATM). Denne metoden antas å være over fem ganger så dyr som den norske (NMT). Til nå er norsk tunnelteknologi vedtatt å benyttes i minst en av tunnelene som skal bygges.

Innfører AEM-teknologi

Nylig var Rajinder Kumar Bhasin, NGIs kontaktperson for National Highways i India og Andi Pfaffhuber, leder av EMerald Geomodelling, NGIs nyetablering innen AEM, i India og signerte en kontrakt for bruk av AEM-teknologi i fire av tunellene som skal bygges i Ladakh Himalaya.

EMerald Geomodelling skal bidra med informasjon til bygging av fire tuneller på til sammen fem mil. Områdene strekker seg fra dype daler til høye fjell, og det høyeste veipasset er på 5500 moh. Dette er over 100 høydemeter mer enn Mount Everest Base Camp.

Det er første gang denne teknologien brukes i India til kartlegging av grunnforhold til tuneller. Teknologien og undersøkelser gjør det mulig å lage ingeniørgeologiske modeller. Disse gir et godt beslutningsgrunnlag for videre planlegging av veitraseene. Nettopp for å sikre trygg ferdsel hele året.

Ekstreme forhold

Området har ekstreme variasjoner i terreng som gir store utfordringer for trygg ferdsel. I tillegg må man ta høyde for forhold som skred og snøvær. De eksisterende veiene kan være stengt fra oktober til mai på grunn av forholdene.

Det er første gang slike målinger skal gjennomføres i så høye fjell. Vanlige helikoptre strekker ikke til. Derfor brukes indiske militærhelikoptre til å gjennomføre målingene. Dette skal gjennomføres allerede i sommer og ingeniørgeologiske modeller skal leveres tidlig høsten 2019.