Når NGIs eksperter og spesialister er ute på oppdrag – til vanns, til lands og i luften – er den personlige sikkerheten alltid i høysetet. Uansett om det jobbes i dype byggegroper, i bratt terreng, på bruer, i fjellsider eller på offshorekonstruksjoner, er det viktig å kunne ferdes og løse oppdrag på sikker grunn.

I desember 2016 arrangerte NGI et kurs i fallsikring i regi av AAK Safety på hovedkontoret i Oslo. På kurset deltok medarbeidere fra avdelingene Instrumentering og Overvåking, Laboratorium og Modellforsøk, samt Ingeniørgeologi og Bergteknikk.

- Denne type kurs gjennomfører vi med jevne mellomrom, da vi har mange ansatte ute på oppdrag, hvor det er nødvendig å tenke ekstra mye på sikkerheten. Blant annet er vi i gang med krevende og luftige oppdrag på understellene til vindturbiner i Nordsjøen for DONG Energy. Da skal vi jobbe på 60 meter høye konstruksjoner på verftet under produksjon. Det blir ekstra viktig å sikre at alle ansatte behersker utstyr og teknikk for adkomst, sikring og enkel redning, sier Dag Tollefsrud, avdelingsleder for Instrumentering og Overvåking på NGI.
 

161207 KursIFallsikringNGI 0100 kombinert
"På sikker grunn" er mottoet for alt vi gjør på NGI, uansett om man har fast grunn under føttene eller ei.  (Foto: NGI)

 
Kjernevirksomheten etterleves

Uansett om NGIs eksperter jobber med å sikre et gammel ubåtvrak på havbunnen, overvåke Norges dypeste byggegrop, innhente snøskredvarsler eller noe helt annet, må slagordet for NGIs prosjekter også etterleves av den enkelte medarbeider.

- Vi prioriterer og fokuserer på vern av liv, helse og det ytre miljøet i alle deler av virksomheten. Det er viktig at hver enkelt føler seg ivaretatt både når det gjelder den personlige sikkerheten og hvordan oppdraget blir planlagt, tilrettelagt og utført, sier Ellen Birkeland, leder for kvalitetssikring og HMS (helse, miljø og sikkerhet) på NGI. 

NGI gjennomfører i løpet av et år en rekke kurs – ikke bare for de som jobber ute i felt, men også for de som planlegger og utarbeider tilbud og kontrakter, slik at de kjenner bestemmelsene og HMS-kravene.
 

161207 KursIFallsikringNGI 0217 Cover2
Å fire seg ned fra store høyder er en del av opplæringen.  (Foto. NGI)