Christian Strømme Ofstad og Marit Skaug Løyland har vært innom mye forskjellig arbeid i løpet av sommerjobben deres på NGI. Et av de prosjektene sommerstudentene jobbet på var den nye firefelts E16 mot Kongsvinger. Som en del av en større kartlegging av grunnforholdene, med blant annet boringer i jorden og elektromagnetisk måling fra helikopter, var manuell avlesning av måleinstrumenter viktig for å gi et komplett bilde.

"Vi brukte en liten datamaskin til å lese av en elektronisk logger, som registrerer hvordan grunnvannet i bakken endres over tid. Med GPSen som hjelp fant vi de ulike målerne, selv om vi enkelte ganger opplevde at målere var blitt fjernet," forteller Christian.

NGI sommerjobb i skog og mark FB

 

Målerne som skulle avleses var plassert langs ulike trasealternativer, noe som åpnet for mye kjøring på småveier og vandring langs både åker og i skog og mark for de to studentene. Med andre ord var det duket for mye frisk luft og hands-on erfaring med geoteknikk-faget.

"Vi trivdes veldig godt på NGI og har hatt en kjempefin sommer med mange varierte oppgaver både ute og inne. Det at vi fikk mulighet for å være med og bidra til en rekke forskjellige prosjekter, som for eksempel Fellesprosjektet Ringeriksbanen, utvidelsen av E16, og ny jernbane (InterCity) gjennom Vestfold, har vært utrolig lærerikt og gøy. Vi kommer gjerne tilbake," sier Christian.