Linn Merethe Brekke Olsen, opprinnelig fra Bømlo, er masterstudent ved senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. Nå skal hun tilbake til Bergen og skrive masteroppgaven på emnet "Forvitring av hydrotermale sulfidavsetninger", som er i tilknytning til det EU-finansierte MIDAS-prosjektet. Sommeren 2016 var hun en av 18 studenter som jobbet på NGI, og fikk 2,5 måneds relevant praksis ved avdelingen for vann og ressurser innen Miljøteknologi.

- Jeg fikk reelle oppgaver fra første dag, og meget god oppfølging og støtte i nye utfordringer. Og så fikk jeg jobbe i lab! Hovedsakelig har jeg jobbet på et stort forskningsprosjekt om mikroplast. Utfordringene her er formidable, og vi er helt i starten for å håndtere alle problemstillingene som de store konsentrasjonene av mikroplast på hav og land representerer, sier Linn Merethe.

Mikroplast er plastmateriale mindre enn 5 mm som kan være med på å skape store miljømessige problemer i havet og på land. Egenvekten av selve mikroplasten er variabel, og kan forandre seg over tid i sjø, for eksempel når mikroplast er dekket av alger. Og formen på mikroplast har store variasjoner – flak-, kule- eller snorformet, og alle kombinasjoner av dette. Det er dermed krevende å kvantifisere spredning, nedbryting, og synking av mikroplast i sjøen. Med slike utfordringer og oppgaver har Linn Merete jobbet og bidratt gjennom sommeren.

Relevante og viktige oppgaver

- Jeg har lært så mye! Og jeg har fått delta i nyutvikling innen et område som for meg er veldig meningsfylt og viktig. Jeg kommer jo fra nær havgapet på Bømlo på Vestlandet, og kan ikke unngå å registrere hvor mye og hvor mange steder vi ser plastforsøpling. Både store flak og mikroplast. Plasten brytes ned i mindre partikler over tid, men den blir liksom aldri borte, og vi vet jo ikke hvilken effekt den har i vårt økologiske system, sier hun.

I løpet av sommerjobben har Linn Merethe med egne ord lært å bli trygg med laboratorie-arbeid. Sommerstudenten har også vært i felt og tatt med prøver tilbake til laboratoriet, og har dermed sett og deltatt i hele arbeidsprosessen; fra felt, lab og til rapportering.

- Sjefen min, og NGIs prosjektleder på prosjektet WEATHER-MIC, Hans Peter Arp er fantastisk å jobbe med. Det er forresten alle kollegene her nede i labben – og på NGI for øvrig. Det er så fint å være på jobb her. Jeg opplever at mitt arbeid og bidrag gjennom sommeren ikke bare har vært en læring og erfaring for meg, men også har vært reelt og nyttig for prosjektet. Og det føles godt, forklarer Linn.

- Egentlig har jeg ikke lyst til å reise fra NGI nå. Ville helst tatt med meg NGI til Bergen – hvis jeg kunne! Til andre studenter innen geofag som lurer på hvor og hvordan man skal finne en interessant sommerjobb, så er mitt råd: Utfordre deg selv! Vis engasjement og interesse, og ta sjansen med en offensiv søknad. Veien blir uansett til mens du går, avslutter den entusiastiske masterstudenten.

FAKTA:

WEATHER MIC logo