NGI driver overvåking og snøskredvarsling på lokalt og regionalt nivå på oppdrag fra private og offentlige kunder. Varslene brukes lokalt til å håndtere risikoen ved opphold eller arbeid i skredutsatt områder.

Svingete og bratt opp til anlegget for Lysebotn 2

Vinteren 2016-17 var tredje år på rad at NGI leverte lokale snøskredvarsler til mannskapene som bygger det nye kraftverket Lysebotn 2 i Rogaland. Mye av anleggsarbeidet har foregått på fjellet ved Strandvatnet, ca 650 meter over havet. Veien fra Lysebotn opp til anlegget er smal, svingete og med bratte skråninger både på nedsiden og oppsiden av veien, noe som påvirker skredfaren.

– Det vi er mest redd for på vinteren er at et skred skal begrave en bil med flere personer i – eller at et mindre skred ”dytter” bilen utfor veien, forteller Renathe Falch Gjone, som er HMS- og kvalitetsleder for hovedentreprenøren Implenia Norge.

I vintersesongen de siste tre årene har hun fått daglige snøskredvarsler fra NGI, og det har vært hennes ansvar å ta beslutning om eventuell stengning av veien.

– Det skjedde ikke mange ganger sist vinter, men det var noen dager at vi bare lot veien snø igjen for så å brøyte den opp igjen, fordi det var så dårlig vær og vanskelige forhold, sier Renathe Falch Gjone. Den lengste perioden med stengt vei varte i fem dager.

– Skredvarslingen er et hjelpemiddel for å vurdere sikkerheten ved å reise opp og ned til Strandvatn, samt arbeid i enkelte av områdene på Strandvatn. I tvilstilfeller har vi vært i kontakt med NGI for å få råd og tips. Skredvarselet gjelder kun for neste døgn, men i tilfeller der værvarselet har vært dårlig for en lengre periode har det vært greit å ha faglig støtte til å kunne vurdere behovet for stengning i flere dager om gangen. Ved flere tilfeller har vi stengt veien i flere dager sammenhengende basert på NGIs vurderinger. 

Lysebotn 2 skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning beregnet til 180 GWh fornybar kraftproduksjon. Dette er et av Norges største vannkraftprosjekt og innebærer om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer. Driftsstart planlegges våren 2018.

Snoeskredvarsling Lysebotn2 2000x1100

 
NGI’s varslingsoppdrag sesongen 2017 - 2018

  • For Mesta leveres skredvarsling for fjellovergangen Strynefjellet på riksvei 15, for å trygge arbeidet med snøbrøyting og veivedlikehold og for å kunne stenge veien.
  • For Fosen Vind AS / Statkraft overvåkes et rasutsatt område på Storheia, 5 km sør for Årnes i Åfjord, der man skal bygge en del av Europas største landbaserte vindkraftanlegg.
  • I Nord-Norge har 16 kommuner gått sammen om å opprette Nordnorsk Skredovervåking. Alle kommunene har bebyggelse som er utsatt for snøskred. Totalt 42 partier omfattes av varslingsoppdraget.  Lokalkjente kontaktpersoner bidrar med observasjoner og målinger.
  • Sunnmøre har flere skredutsatte veistrekninger. NGI bidrar med lokale vurderinger i situasjoner der været og snødekket tilsier at skred kan nå ned til veiene.

 
Se mer utfyllende oversikt over NGIs snøskredvarsling 2017-2018 her:

https://www.ngi.no/nor/Tjenester/Fagekspertise-A-AA/Snoeskred/Snoeskredvarsling