SUTs kommite for Offshore Site Investigation and Geotechnics (OSIG) har invitert et internasjonalt publikum til det historiske Royal Geographical Society i London, for å delta på den 8. internasjonale konferansen, "Smarter Solutions for Future Offshore Developments".

"Begge mine kolleger fra NGI i Houston og Perth, og jeg, ser frem til å møte våre internasjonale kolleger, og å dele våre seneste erfaringer fra offshore-prosjekter. SUT, OSIG og denne konferansen i London er viktige arenaer for oss på NGI", sier Thomas Langford, avdelingsleder for Offshore geoteknikk hos NGI I Oslo.

2017 09 12 SUT OSIG NGI 02 2000x1100
Thomas Langford (til venstre), og Noel Boylan ser frem til å dele erfaringer fra offshore-prosjekter med internasjonale kolleger.
 

Kunnskapsdeling for en smartere fremtid

Flere av NGIs ledende offshore-eksperter vil lede sesjoner og holde presentasjoner innen en rekke emner, alt fra installasjon av sugeankere til numerisk modellering og analyse, til intelligent modellering av marine sedimenter.

"Hos NGI er det, å gjøre ny viten og erfaringer tilgjengelig for industrien og samfunnet, kjernen i vår virksomhet. Vår kunnskap og ekspertise er resultater fra omfattende forskning, med laboratorie- og modellforsøk, samt rådgivning og gjennomføring av prosjekter med installasjon av offshore fundamenteringsløsninger. Vi er et aktivt medlem av OSIG og jobber hardt for å bidra til kunnskapsoverføring innen hele bransjen", sier Noel Boylan, administrerende direktør av NGI Perth.

Konferansen vil fokusere på ny forskning og utvikling innen grunnundersøkelser, datainnsamling og integrasjon, geotekniske analyser og design, i tillegg til operasjonell erfaring fra utbygging og drift.
 

BRG DONG Suction bucket is lifted at offshore site article
NGI har siden starten av norsk olje- og gass-virksomhet opparbeidet omfattende ekspertise innen offshore geoteknikk. NGI har designet fundamenteringsløsninger for utallige offshore konstruksjoner - fra olje og gass, til offshore Wind.
 
 
Lab2 article
Mye av faktagrunnlaget for geofaglige vurderinger kommer fra laboratorieundersøkelser på opptatte jord- og bergprøver fra feltundersøkelser. Kvaliteten på laboratorieundersøkelser har gjort NGIs laboratorium verdenskjent.
 

FAKTA:

  • NGI er et internasjonalt anerkjent geoteknisk ekspertrådgiver for offshore-industrien og jobber på prosjekter ifm. både fornybar energy (vind) og utvikling av felt for olje og gass.
  • En av hovedutfordringene innen offshore geoteknikk er å forstå og håndtere det komplekse samspillet mellom struktur og sjøbunnen som utsettes for syklisk belastning fra bølger og vind.
  • NGI har gjennom årene bidratt med banebrytende løsninger og nye konsepter for fundamentering og forankring av offshore structurer, ofte i områder med meget utfordrende grunnforhold.
  • Society for Underwater Technology (SUT) ere flerfaglig forening som samler organisasjoner og enkeltpersoner som har interesse undervannsteknologi, maritim vitenskap og offshore teknologi.
  • SUT, etablert i 1966, har medlemmer fra mer enn 40 land, innen ingeniørvitenskap, og vitensakpelige studenter fra universitetssektoren.
  • Offshore Site Investigation and Geotechnics (OSIG) kommiteen ere n av flere kommiteer under SUT, med bred ekspertis innen offshore industrien.
  • OSIG ble opprettet for å fremme kunnskap og utdanning innen alle aspekter av offshore geologi og geoteknikk.
  • NGI bidrar til SUT- og OSIG-aktiviteter i Europa, Perth (Australia) og Houston (USA).