En av verdens største kobberprodusenter, KGHM Polska Miedz, har tre gruver i den sydvestre delen av Polen. Der blir avgangsmassene pumpet inn i den kunstige innsjøen Zelazny Most. Dammen som omslutter innsjøen er den største i Europa og en av de største i verden. Den er nå 63 meter høy og nesten 15 km i omkrets. På innsiden pumpes det inn avgangsmasser fra driften av tre underjordiske gruver og tilhørende smelteverk. Dammen blir 1,5 meter høyere i året, noe som medfører store utfordringer for stabiliteten av hele anlegget.

– Vår oppdragsgiver, KGHM, er ekstremt opptatt av sikkerheten. NGIs prognoser for bevegelser i dammen og analyser av stabiliserende tiltak er av stor betydning for å sikre befolkningen og det omkringliggende miljøet, sier Lars Andresen, administrerende direktør, NGI.

Avansert overvåking

For å sikre trygg drift av dammen ved Zelazny Most leverer NGI løpende avanserte analyser og beregninger av damkonstruksjonen til gruveselskapet. NGI har i flere år analysert dammens stabilitet og beregnet hvordan den beveger seg horisontalt.

– KGHM ønsker å fortsette kobberutvinningen i 40 – 50 år til. For å gjøre dette på en trygg måte er det helt avgjørende med god overvåkning, riktige beregninger og stabiliserende tiltak, sier Lars Andresen.

Gruveselskapet vurderer nå ulike konkrete tiltak for å stabilisere utsiden av dammen, slik at utglidninger unngås. Et mulig tiltak er å konstruere dype, vertikale støtteskaft som kan holde massene på plass.  Andre mulige tiltak er dreneringsbrønner, motfyllinger og støttevegger.

NGI bistår gruveselskapet med å analysere effekten av ulike forslag til stabiliserende tiltak, som skal sørge for at dammen kan brukes i mange år fremover.

De siste femti årene har det globalt skjedd flere alvorlige ulykker med dambrudd, der avgangsmasser fra gruver har forurenset omgivelsene. Noen av de største var Certej i Romania i 1971, Merriespruit i Sør-Afrika i 1994, Ajka i Ungarn i 2010, Mount Polley i Canada i 2014 og Rio Doce i Brasil i 2015.

Zelazny Most Ana Lars Kaare
Ana Page Risueno er an av NGIs prosjektingeniører som har jobbet med Zelazny Most, her med den kunstige "innsjøen" i bakgrunnen. 
Lars Andresen leder NGIs arbeid for gruveselskapet KGHM Polska Miedz, mens NGI-veteran Kaare Høeg (til høyre) sitter i et uavhengig International Board of Experts, som har overoppsyn med anlegget. Foto: NGI.
 

FAKTA:

  • Gruveselskapet KGHM Polska Miedz har totalt 34.000 ansatte, hvorav mer enn halvparten i området rundt Zelazny Most.  Kobber er selskapets hovedprodukt, og KGHM er en av verdens ledende produsenter. Selskapet har anlegg også i Nord- og Sør-Amerika.
  • Dammen Zelazny Most ligger i det sørvestlige Polen og er konstruert for å ta unna avgangsmasser fra tre kobbergruver i distriktet; Polkowice-Sieroszowice, Lubin og Rudna.
  • Dammen har vært i drift siden 1977 og er nå ca. 63 meter høy og nesten 15 km i omkrets. Den vokser i høyden med 1,5 meter hvert år og er konstruert for å kunne bli 70 meter.
  • NGIs team, som bl.a. leverer 3D Finite Element analyser av damanlegget, består av Lars Andresen, Hans Petter Jostad, Kristoffer Skau, Nallathamby Sivasithamparam, Ana Page, Aleksander Worren og Petter Fornes.
  • Hensikten med analysene er å forstå årsakssammenhengene bak bevegelser og deformasjoner, levere prognoser for fremtidige bevegelser, samt evaluere ulike tiltak som kan sikre dammens stabilitet.
  • Siden 1990-tallet har NGI utført laboratorieanalyser av materialer fra dammen, noe som er viktig for å forstå hvordan massene oppfører seg.
  • NGI har i tillegg levert risikovurderinger av samfunnsmessige konsekvenser knyttet til et eventuelt dambrudd.
  • Kaare Høeg, tidligere adm.dir. i NGI og professor ved Universitetet i Oslo, er medlem av et uavhengig International Board of Experts, som har overoppsyn med Zelazny Most og møtes to ganger i året.
  • Metodikken som brukes for å måle deformasjoner og bevegelser over tid i slike prosjekter, Observational method in Geotechnical Engineering, ble innført av geoteknikkpionerene Karl Terzaghi og Ralph B. Peck. Begges referansebiblioteker befinner seg i dag i NGIs lokaler i Oslo.