Kjører du bil mellom Østlandet og Vestlandet i sommerhalvåret, finnes det ingen vakrere fjellovergang enn Sognefjellsveien mellom Lom og Luster. Mange velger å stoppe ved Sognefjellshytta, 1410 meter over havet, med storslått utsikt mot noen av Nord-Europas flotteste isbreer og høyeste fjelltopper.

Men skal du gå en fottur herfra, må du begynne med å traske langs bilveien. Og bruker du rullestol, har du ingen mulighet for å komme deg ut i terrenget. Dette har ledelsen for Jotunheimen nasjonalpark bestemt seg for å gjøre noe med. 

Lettvint adkomst til store naturopplevelser

Fra Sognefjellshytta bygges det nå bru over Fantesteinvatnet, slik at du enkelt kan komme deg ut i høyfjellsterrenget.  Ikke bare blir brua og tilhørende turstier tilrettelagt for forflytningshemmede.  Det blir en slank, elegant og spektakulær installasjon, og den første i sitt slag i Norge.

"Strekkbåndsbru vil for mange være kjent fra London, der Millenium Bridge over Themsen er konstruert etter det samme prinsippet. Prinsippet blir bare brukt på fotgjengerbruer", forteller Tore Valstad, geotekniker i NGI.

Forankringene av den nye brua må ta hensyn til bruas egensvingninger og tåle den dynamiske responsen som oppstår når folk går over den. Brua vil henge i bue, lavest på midten og høyest ved landkarene, og må tåle en enorm spennkraft. Med maksimal snømengde og laveste temperatur blir den dimensjonert for omlag 11 MN (meganewton) som tilsvarer 1100 tonn på hvert landkar.

Urørt fjellterreng

Nasjonalparkforvaltningen har gitt klare føringer for arbeidet.  Det er ikke tillatt å røre berget rundt fundamentene, og terrenget skal se helt urørt ut.  For hvert landkar skal det derfor skjæres ut ei blokk som på overflaten er 2 x 3 meter.  I hullet skal det støpes fast en stålkonstruksjon som skal spennes inn med lisseankere for å holde brua på plass. 

Et lisseanker består av forankringsvaiere (lisser) som går inn i berg. I hvert landkar skal seks slike lisseankre gå 18 meter ned i berget.  Hvert av disse ankrene består av 22 lisser.

"For å spre kreftene ned i berget skal ankrene installeres  i en vifteform. Ved å spre ankerene sikrer man samvirke med et stort bergvolum. Kravene til hva brua skal kunne tåle, og føringer for forankringen av landkarene på hver side, gjør kun jobben enda mer spennende og utfordrende", forklarer Tore Valstad.

Den planlagte brua og det tilhørende gangveisystemet med universell utforming er ventet å bli en turistattraksjon og vil passe godt sammen med den nasjonale turistveien.

20161115 Fantestein Sognefjellshytta van bovenaf article
Sognefjellshytta er utgangspukt for mange flotte fjellturer.
 

FAKTA om Fantesteinvatnet:

 • Sognefjellsveien, fylkesvei 55, har status som nasjonal turistveg mellom Lom i Oppland og Gaupne i Sogn og Fjordane.
 • Veiens høyeste punkt er 1450 moh. Da veien ble åpnet i 1936, var det den høyest beliggende veistrekningen i Norge.
 • Sognefjellshytta ligger ved Fantesteinvatnet på 1410 moh. i Jotunheimen nasjonalpark, og er et populært stopp for bilistene. Utsikten er fantastisk; mot øst ser man Smørstabbreen og den omkringliggende tinderekken, i sørvest domineres utsikten av Fannaråken og Fanaråkbreen.
 • Fra Sognefjellshytta kan man eksempelvis gå til Skogadalsbøen, Nørdstedalseter, over Smørstabbreen til Leirvassbu eller til Fannaråken.

FAKTA om brua og prosjektet

 • Brua blir 47 meter lang og 1,9 meter bred. Den bærende stålplaten har en tykkelse på 25 mm.
 • Brua er tegnet av Dronninga Landskap AS og Dipl.-Ing Florian Kosche AS.
 • Byggherre er Nasjonalparkforvaltningen, Oppland fylkeskommune.
 • NGI er bergteknisk konsulent og har fått i oppdrag fra Nasjonalparkforvaltningen å prosjektere fundamenteringen. NGI skal også følge opp arbeidene i byggefasen.
 • Landkarene, det vil si at konstruksjonene som danner overgangen mellom bru og vei, blir fundamentert med 6 lisseankre på hver side. Hvert anker består av 22 lisser (vaiere). Hver vaier er 15 mm tykk og 18 meter lang.  Hvert anker skal forspennes til en kraft på 4 MN (400 tonn).
 • Et stillas over sundet blir bygget for å montere den bærende stålplaten. Forberedende arbeider ble utført sommeren og høsten 2016, mens resten skjer sommeren 2017 etter at snøen i området har smeltet.
 • Se også artikkel om Sognefjellshytta fra Oppland fylkeskommune og Nasjonale turistveger

Brua skal stå ferdig sommeren 2017.