– Med denne innovative metoden vil vi få detaljert kunnskap om bevegelser i grunnen under E18-utbyggingen. Det vil gi større trygghet for innbyggerne at bevegelser som kan gi skader på hus og grunn blir oppdaget tidlig, og på sikt håper vi også å kunne spare store beløp, forteller Grete Tvedt, prosjektleder i SVV.

Tradisjonelt brukes nivellement av bolter til å avdekke og måle setninger i enkelte punkt. InSAR-dataene kommer som et viktig supplement til denne metoden og vil kunne gi en mer helhetlig oversikt over setningsutviklingen.

NGI har nylig skrevet kontrakt med konsulentselskapet Aas-Jakobsen AS om å levere InSAR-data til E18-utbyggingen for Statens vegvesen. Satellittdataene skal bearbeides av konsulentselskapet Aas-Jakobsen AS, som sammen med Geovita AS vil tolke informasjonen og kartlegge mulige setningsskader underveis.

INSAR Oslo S 583 381

Eksempel på resultat fra InSAR-målinger med web-basert innsynsløsning fra Oslo S-området ifm. et prosjekt for Bane Nor.

– Vi har i lengre tid hatt et samarbeid med Airbus, som eier den kommersielle TerraSAR-X satellitten. Siden NGI allerede har vært involvert med andre typer kartlegging av den fremtidige E18-trasseen, falt det naturlig for oss å kjøpe inn InSAR-data fra det aktuelle området, forteller prosjektleder i NGI, Regula Frauenfelder, som er fagansvarlig for fjernanalyse og GIS på NGI.

– Det spesielle her er oppløsningen. Hver pixel i satellittbildet representerer 1 x 1 m. For ett hus kan det eksempelvis være opptil 10 målepunkter, og totalt er det flere titusener med punkter der vi kan avlese om det skjer setninger i grunnen.

Gjennom å sammenligne InSAR-data fra før veiutbyggingen med fremtidige InSAR-målinger kan man følge med på hvordan byggeaktivitetene påvirker grunnforholdene. Hvis det oppstår setninger underveis, blir det enklere å påvise om årsaken er naturlig eller menneskeskapt.

==============

FAKTA - Hva er InSAR?

Interferometrisk SAR (InSAR) brukes til identifisering og måling av størrelse på bevegelser av terrenget, for eksempel skred, subsidens eller setninger. I 1999 ble det for første gang påvist hvordan radarsatellittene kunne brukes til å oppdage bevegelser i bakken helt ned på millimeternivå. InSAR er en teknikk som bruker forskjeller i radarsignalet mellom bilder tatt på ulike tidspunkt for å identifisere endringer.

Se også mer informasjon om Geofysikk, fjernmåling og GIS på NGI.