"Ingeniørvurderinger er ikke lenger bare harde, kalde tall", sier Suzanne. "Den nye generasjon ingeniører er mye mer opptatt av menneskelige verdier og å beskytte mennesker og miljø".

Tidsskriftet til Institution of Professional Engineers New Zealand, Engineering Insight, hadde en artikkel med intervju av Suzanne i forbindelse med hennes Rankine Lecture presentasjoner "down under" i deres siste utgivelse. Se artikkelen her.