NGI og Geovita har nå sammen definert en ny arbeidsflyt for 3D-modellering av grunnforhold og geokonstruksjoner gjennom alle faser av bygge- og infrastrukturprosjekter, fra tidligfase, prosjektering, utførelse og ferdigstillelse.

Den nyutviklede modelleringen kan redusere kostnader i prosjektene fordi man på et tidlig stadium kan kommunisere rundt premissene for hva som må gjøres i bakken med hensyn til grunnarbeider og valg av fundamentering.

Byggeindustrien har en stor artikkel om dette tema. Se artikkelen her


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/reduserer-usikkerheten-ved-darlige-grunnforhold?publisherId=17847189&releaseId=17889878