The article is available to read for free for the next two weeks.

Click here to read the article.

About Ground Engineering magazine:

Ground Engineering magazine is a publication for the geotechnical industry with news on the latest contract awards, project progress, standards and technical innovation.

The magazine is also the official magazine of the British Geotechnical Association.
(Source: LinkedIn)


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


LENKER:
Read the article in Ground Engineering Magazine