Etter mars 2010 er EUs standarder, Eurokodene, eneste gjeldende norske standard for prosjektering av konstruksjoner i Norge. Eurokode 8 er kanskje den av Eurokodene som avviker mest fra det vi er vant til. Samtidig vil jordskjelv i større grad enn før være dimensjonerende.

Kurset som arrangeres i Lillestrømn 15-16 november 2018 egner seg for alle som prosjekterer konstruksjoner i Norge, samt for byggherrer, offentlige saksbehandlere og ansvarlige for utarbeiding av og håndtering av lover og forskrifter på byggområdet.

Kurs Eurocode8 Jordskjelvsikring

For mer informasjon og påmeldng, se her