Det var spesielt Olssons omfattende erfaring som rådgiver og ledende stillinger innen bergteknikk ifm. vannkrafttunneler mange steder i verden som gjorde utslaget til utnevnelsen.

Tunneler ifm vannkraftutbygging 500

Tunneler ifm. vannkraftutbygging

Roger er siv.ing. fra Chalmers universitet (CTH) i Gøteborg i 1989 (Bygg – geoteknikk og vannbygging - "Väg och vatten") og hadde i den sammenheng ett år på NTH (NTNU) ved Institutt for geologi og bergteknikk. Han tok doktorgraden ved CTH i 1999 ved avdelingen for Bergbyggnadsteknik. Deretter jobbet han for Statkraft Grøner AS (nå SWECO) på Lysaker og som avdelingsleder i Geofag hos Rambøll Norge AS frem til han begynte ved NGI i 2004. Etter at han sluttet ved NGI i 2013 var Roger tilknyttet COWI, og deretter to år i Statkraft på damprosjekter i Tyrkia og Albania. Han kom tilbake til NGI som Teknisk direktør innen markedsområdet Bygg, anlegg og samferdsel fra 1. januar 2017.

Stillingen som Professor II ved NTNUs Institutt for geovitenskap og petroleum, er knyttet til NGIs deltagelse i HydroCen, et 8-årig NFR-finansiert "Forskningssenter for Miljøvennlig Energi" (FME) ved NTNU.