Å tegne og konstruere en rassikring som både er effektiv og samtidig vakker å se på, gir utfordringer på mange fagområder. På E10 mellom Solbjørnneset og Hamnøy i Lofoten har arkitekt Knut Hjeltnes tegnet et kraftig dimensjonert betongoverbygg som også har myke linjer og elementer. Anlegget inngår i Nasjonale turistveger, og ble i 2016 hedret med European Concrete Award samt nominert til flere norske arkitekturpriser.

Før anleggsarbeidene kunne starte ble NGI koblet inn. Det måtte nemlig gjøres en grundig jobb med å renske og sikre fjellsiden over den berørte veistrekningen, som er ca. 2 kilometer lang og krysser kommunegrensen mellom Flakstad og Moskenes.

Luftig renskearbeid

"Det er mange beregninger og vurderinger som må gjøres i fjellsidene i denne typen oppdrag. For eksempel måtte vi ta stilling til hvilke overhengende fjellpartier som skulle sprenges bort, hvilke som skulle boltes, hvor det skulle monteres nett og hvor det skulle bygges mur", forteller Arnstein Aarset, ingeniørgeolog på NGI.

Godt sikret og med renskespett i hånd, rappellerte Arnstein i de bratte fjellpartiene. Dette skjedde midt på natten, mellom midnatt og kl. 06, da det var mulig å stenge E10 for biltrafikk. Siden det var i mai og juni og været viste seg fra sin beste side, ble det noen uforglemmelige uker i strålende midnattssol.

Selve byggingen av E10 og konstruksjonen av rassikringen begynte vinteren 2013-14. NGI fikk da i oppdrag å varsle snøskredfare for anlegget. Hver morgen ble det gjort en nøye vurdering av lokal snømengde, temperatur- og nedbørforhold. Siden det var en snøfattig vinter, kunne anleggsarbeidene gjennomføres uten nevneverdige avbrudd.

E10 Solbjoernneset foto Tommy Johansen 2000x1000
Det solide betongoverbygget skal sikre E10 mot steinblokker på flere tonn. Samtidig har det fått et mykt og åpent uttrykk, noe som har innbrakt arkitekt Knut Hjeltnes flere priser. (Foto: Tommy Johansen)
 

På sikker og vakker grunn

Arkitekt Knut Hjeltnes fikk oppdraget med å tegne et rasoverbygg som er dimensjonert for å tåle steiner på flere tonn.
"Vårt mål  var å tone ned massiviteten visuelt og følelsesmessig, samtidig som det oppleves som sikkert. Vi ville at det skulle være åpent, gi folk følelsen av å være helt nede i fjæra og ta vekk minst mulig av utsikten. Det er også fotgjengere og syklister som ferdes her, så det er viktig at betongen oppleves som myk. Vi har forsøkt å gjøre det mildere, mykere og litt mer lekent enn det et rasoverbygg ofte er", forteller Knut Hjeltnes til Arkitektnytt.

Arkitekten har blant annet brukt slanke stålsøyler og glassrekkverk mot sjøen for at de som ferdes på veien skal ha mest mulig utsyn til havet og de storslåtte omgivelsene.

FAKTA:

  • Rassikring E10 Solbjørnneset i Lofoten, nær Hamnøy og Reine.
  • Veistrekningen inngår i Nasjonale turistveger, Lofoten.
  • Utførende entreprenør var Gjerden Fjellsikring, mens NGI bisto med ingeniørgeologisk oppfølging og kvalitetskontroll av sikringsarbeidene da strekningen ble sikret før anleggsstart. I denne innledende fasen utgjorde NGI bindeleddet mellom Gjerden Fjellsikring og vegvesenets geologer.
  • NGI leverte også snøskredvarsler den første vintersesongen mens anleggsarbeidene pågikk.
  • Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen.
  • Link til brosjyren "Lofoten: Langs tindeveggen i Storhavet"