Årets Sediment Conference er den tiende internasjonale konferansen om forurensede sedimenter, og er et viktig forum for deling av forskningsresultater, praktiske erfaringer og muligheter knyttet til å undersøke, rydde opp og gjenopprette vannveiers miljø og økonomiske vitalitet.

Sediment Conference 2019 700

  
Sediment-tildekking

Gjennom årene har NGI vært aktiv i forskning og utvikling av tiltak for opprensing av forurensede sedimenter. Forskningsprosjektet OPTICAP, på metoder for tildekking av forurenset sedimenter, ble ledet av NGI. Resultater fra denne forskningen har blitt brukt på flere lokaliteter i Norge, for eksempel i Trondheim havn.

Kurset på Sediment-konferansen i New Orleans vil presentere de siste nyvinningene innen tildekking av forurensede sedimenter. Kurset vil også forklare hvordan prosjektering av tildekkingen kan tilpasses ulike situasjoner med forskjellige forurensningsstoffer og transportmekanismer for forurensningen. Espen Eek er kursinstruktør sammen med Danny Reible fra Texas Tech University.

Han skal også ha en posterpresentasjon på temaet sediment-tildekking, med tittel "Modelling for Erosion Protection in Capping Design".

Mikroplast i sedimenter

NGI vil også ha posterpresentasjon # 106 "Microplastic in Sediments from the Arctic to the Tropics", på 2019 Sediment Conference, og presentere resultater fra pågående forskning på mikroplast. Dette kommer til å være på Group1 poster-sesjonen tirsdag 12. februar under plakatbrett nummer D1 - "Contaminant Fate and Transport in Sediments". Se også "WEATHER-MIC - mikroplastikk i havmiljøet". Miljødirektoratat har en pressemelding om dette. Rapportene, som NGI har utarbeidet sammen med DNV GL, kan linkes til via pressemeldingen.