View English version of this release.

PFAS brukes blant annet i impregneringsmidler og brannskum. På grunn av bruk av brannskum til brannslukking og øvelser er flyplasser punktkilder for PFAS-forurensning.

Mange PFAS er strengt regulert på grunn av deres negative effekter på miljøet. Mattilsynet har nylig gitt advarsel mot å spise fisk fra områder rundt noen flyplasser på bakgrunn av PFAS-forurensning.

Brukergruppen består av: Miljødirektoratet, Lindum, AF DecomAvinor og Forsvarsbygg. Lindum og AF Decom tilbyr ulike løsninger for PFAS-forurenset jord, mens Avinor og Forsvarsbygg eier de fleste kommersielle og militære flyplasser i Norge. Miljødirektoratet sitter med hovedansvaret for forvaltning og regulering.

Gjennom workshopen ble det diskutert blant annet:

  • oppførsel av PFAS fra ulike punkt- og diffuse kilder
  • hvordan PFAS kan best analyseres og risikovurderes
  • nye regelverk for PFAS både i Europa og i Norge
  • mulige løsninger for PFAS-problemet.

Brukergruppen ble enige om at utfordringer i videre arbeid med PFAS-problematikken ligger i regelverk og grenseverdier for jord og i at dagens løsninger primært er basert på deponering. Som alltid med miljøgifter må risiko veies opp mot samfunnsnytte og kostnader.

View English version of this release.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


KONTAKTER:
Sarah Hale - sarah.hale@ngi.no


LENKER:
View English version of this release.
PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/pfas-workshop-11-februar?publisherId=17847189&releaseId=17879780