SHARP Storage er et forskningsprosjekt finansiert under ERA-NET ACT-programmet koordinert av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med SHARP Storage er å øke nøyaktigheten av risikostyring av underjordisk CO2-lagring gjennom å forbedre og integrere modeller som beregner spenning i undergrunnen, bergmekanisk svikt og observasjoner av seismisitet.

Et hybrid oppstartsmøte for SHARP-prosjektet ble avholdt 16.-17. november med mer enn 50 personer fra de 16 partnerne. De var pålogget gjennom hele det to dager lange møtet, koordinert fra NGIs hovedkontor i Oslo. Etter korte presentasjoner av alle de 16 partnere i forskningskonsortiet ble SHARP-prosjektet med arbeidspakker og casestudier presentert og diskutert.

For informasjon om SHARP Storage-prosjektet, se prosjektets nettside.