I perioden 2004-2013 jobbet Roger på NGI, blant annet som avdelingsleder innen fundamentering og ingeniørgeologi. Etter det har han vært tilknyttet COWI, og deretter to år i Statkraft på damprosjekter i Tyrkia og Albania.

- Vi er veldig glade for at Roger returnerer til NGI igjen. Vi kjenner hans spisskompetanse og faginnsikt. Med erfaringen og nettverket nasjonalt og internasjonalt har vi stor tro på hans bidrag som teknisk direktør innen markedsområdet BAS, sier områdedirektør Guro Grøneng.

Roger Olsson tok doktorgraden ved CTH i 1999 ved avdelingen for Bergbyggnadsteknikk. Deretter jobbet han for Statkraft Grøner AS (nå SWECO) på Lysaker og som avdelingsleder i Geofag hos Rambøll Norge AS frem til han begynte ved NGI i 2004.