NGIs rådgivningstjenester har alltid vært etterspurt innen olje og gass sektoren i USA. Med kjøpet av det velrenommerte C&C geotekniske laboratorium (C&C's Advanced Soils Laboratory) i Houston, vil NGI blant annet kunne tilgodese den økende etterspørselen etter helhetlig geoteknisk rådgivning og ekspertise, for eksempel ved fundamentering av offshore vind installasjoner i amerikanske farvann.

"NGI Houston tar over alle fasiliteter og nåværende personale ved det geotekniske laboratorium, og samler alle geotekniske tjenester under samme tak i Houston, idet NGIs kontor i Houston flytter inn sammen med laboratoriet i nåværende lokaler med utgangen av 2016," sier Victor Taboada, president, NGI Houston.

Samlet og styrket tilstedeværelse i USA

Kjøpet av C&C geotekniske laboratorium betyr at NGI kan tilby helhetlige rådgivningstjenester lokalt i USA. Det sikrer rask og effektiv adgang til geoteknisk testing og analyse av høy kvalitet for våre kunder på det amerikanske markedet.

"På NGI vet vi at et geoteknisk laboratorium er mye mer enn avansert utstyr. Våre tekniske medarbeidere og ingeniører er nøkkelen til vår suksess og høye kvalitet i leveransene våre. Deres erfaring gjør at vi – med kjøpet av laboratoriet i Houston og koblingen til vårt anerkjente laboratorium ved hovedkontoret i Oslo – kan gjennomføre komplekse undersøkelser for våre kunder og samarbeidspartnere, både i USA og i resten av verden," sier Lars Andresen, administrerende direktør, NGI.

Labtest article

 
FAKTA:

  • NGI har hatt selveid datterselskap og kontor i Houston, Texas, siden 2002.
  • NGI kjøper C&C's Advanced Soils Laboratory fra C&C Technologies – en del av virksomheten Oceaneering.
  • Den nåværende Lab manager, Steve Garmon, har mer enn 40 års erfaring med testing av jordbunnsprøver m.m., og vil fortsette i samme rolle etter oppkjøpet.
  • NGI har lang fartstid innen geoteknikk, og har et særdeles godt forhold til USA.
  • De tre NGI-pionerene, Knut H. Andersen, Rune Dyvik og Per Sparrevik, ble i 2015 opptatt i Offshore Energy Center’s Hall of Fame i Galveston, Texas, USA for sitt arbeid med sugeankerteknologien (sugebøtte og sugeanker).
  • NGI har signert en intensjonsavtale for vitenskapelig utveksling og samarbeid med University of Texas i Austin (UT).
  • Les mer om NGI Houston her: https://www.ngi.no/nor/Om-NGI/Houston