Styret for NGI Houston har akseptert Dr. Taboada's oppsigelse og har tatt steg for å finne en ny leder for NGI Houston. Inntil en ny permanent erstatter for Victor Taboada er på plass, vil Audun Hauge ha stillingen som President ved NGI Hosuton.

Audun har tidligere hatt denne stillingen fra 2010 til 2013 og kjenner dermed forholdene i Houston godt. Han har vært ansatt ved NGI siden 1985 og har lang og variert erfaring fra prosjekter innen offshore geoteknikk og som avdelingsleder ved NGI Oslo gjennom mange år.

Aktiviteten ved NGI Houston er meget høy, og antall ansatte har steget fra 9 i 2016 til 26 ansatte i dag. I denne perioden overtok NGI Houston C&C geotechnical Laboratory. Driften ved NGI Houston vil fortsette som normalt med fokus på å betjene oppdragsgiverne i de pågående prosjektene.