– Båten, en CAT 690 WT fra MS Boat, markerer starten på en ny æra for NGI, sier Geir Wold Åsli, som sammen med Caroline Berge Hansen i Miljøkjemi-avdelingen har han ansvar for å føre båten.

Katamaranen har to motorer, hver på 115 hestekrefter, noe som gjør det mulig å utføre oppdrag i hele Oslofjorden. I tillegg til egne oppdrag vil NGI kunne leie ut båt med mannskap.

  
På tokt i indre Oslofjord

I det første prosjektet denne høsten hvor båt og utstyr blir brukt, skal det tas prøver i hele indre Oslofjord, fra Drøbaksundet til innerst i Bunnefjorden, med unntak av selve Oslo Havn. Målet med prosjektet er å kunne vurdere hvilke områder der det vil gi best effekt å gjennomføre tiltak for å rydde opp i forurensede sedimenter på sjøbunnen.

Andre oppdrag hvor båten og utstyret vil bli brukt, er å måle og overvåke spredning av partikler i vannet, for eksempel i forbindelse med mudring. Om bord er det også en undervannsdrone, som kan brukes for å få en oversikt over hvordan sjøbunnen ser ut.

  
Velutstyrt

Båten, som er produsert i Polen, har et seks kvadratmeter stort arbeidsområde på dekk. På båtripa er det montert en elektrisk kraftblokk. Ei knallrød kran kan løfte 500 kilo innerst og 200 kilo på ytterste arm. Foran på båten er det en hydraulisk port. Når porten senkes ned, kan hele båten hvile på baugporten, noe som gjør det enkelt å legge til over alt.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ny-ngi-bat-for-a-overvake-og-kartlegge-sjobunnen?publisherId=17847189&releaseId=17890756