Statens vegvesen holder på å bygge ut E16 mellom Sandvika og Vøyenenga, rett utenfor Oslo. En 3,6 km lang firefelts vei, hvorav 2,3 km er i tunnel, skal stå klar i 2019.  Veien er en del av hovedveiforbindelsen mellom Oslo og Bergen, og har derfor en svært høy trafikkbelastning.

"De kolossale dimensjonene gjør prosjektet svært komplekst og medfører ekstra høye krav til sikkerhet og overvåking", forklarer Amund Augland, som er geotekniker i Geovita og innleid som kontrollingeniør av Statens vegvesen for oppfølging av byggegropene.  

Daglig helsesjekk

Støtteveggen som beskytter byggegropen for nye E16 ved Sandvika er like høy som en 10-etasjes bygning, og Amund Augland mener at byggegropen er den dypeste i Norge noen gang. NGI har levert flere typer instrumentering som bidrar til trygge forhold på anlegget. Instrumentene har sensorer som kontinuerlig måler en rekke verdier, og som automatisk varsler via SMS hvis det skjer noe uforutsett. 

"Disse målingene er enormt nyttige for oss.  De fungerer som en kontinuerlig helsesjekk, slik at vi vet at byggegropen oppfører seg som beregnet og forutsatt", sier Amund Augland.

I tillegg til størrelsen er det en rekke faktorer som kompliserer anleggsarbeidet. Trafikken på dagens E16 går som normalt i hele anleggstiden. En trafostasjon for strømforsyningen til Oslo og Bærum ligger tett innpå anlegget. Samtidig skal alt arbeidet skje uten å forurense Sandviksvassdraget, som er den viktigste lakseelva i Oslo - Akershus.

"Derfor stilles det svært strenge krav til instrumenteringen og overvåkingen, og jeg er glad for å kunne si, at alt som er levert av NGI har fungert etter forventningene", sier Amund Augland.

20161122 Sekantpelevegg article2

Støtteveggen som beskytter byggegropen for nye E16 ved Sandvika er like høy som en 10-etasjes bygning. På toppen passerer biltrafikken på dagens E16 i hele anleggsperioden. Belastningen på de markerte målepunktene avleses via en webside – og så langt har det bare vært minimale utslag. (Foto: NGI)

 

20161122 Instrumentering

Montering av lastceller for strekkstagene. Alle strekkstagene blir forspent under montering av lastcellene. Bildet viser NGIs Bent Frode Buraas og Yme Kvistedal med en stor hydraulisk jekk.

 
FAKTA

 • Statens vegvesen står for utbyggingen av E16 mellom Sandvika og Vøyenenga, og den nye firefelts vei som skal stå klar i 2019.
 • NCC er entreprenør på oppgaven, og NGI er engasjert i forbindelse med tunnelentreprisen for Bjørnegårdstunnelen.
 • Geovita utfører geoteknisk og ingeniørgeologisk prosjektering, samt oppfølging for Statens vegvesen i byggeperioden.
 • Støtteveggen mot eksisterende E16 ved Mølla er ifølge Statens vegvesen trolig den største som noen gang er bygget i Norge av sitt slag.
 • Støtteveggen er av typen sekantpelevegg, som består av armerte betongpeler og er avstivet med 7 rader med skråstag på baksiden. Støtteveggen er ca. 30 meter høy og har en overflate på 1 800 m².
 • NGI har levert følgende på oppdrag fra Statens vegvesen – gjennom en periode på 1 ½ år:
  • Sekantpeleveggen er instrumentert med 23 fjernavleste lastceller, dvs. sensorer som måler belastningen på stagene som holder veggen på plass.  I tillegg kommer samme type instrumenter til spuntveggen i en mindre byggegrop lenger nord.
  • Fem deformasjonssensorer, som måler helning (deformasjon) på spuntveggen i hele dens høyde.
  • Poretrykksmålere som overvåker grunnvannet i massene bak veggen. 
  • NGI sto også for grunnundersøkelsene, som ble lagt til grunn for planleggingen av den nye veistrekningen mellom Sandvika og Vøyenenga i Bærum.