Konferansen Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT) har vært arrangert jevnlig siden 1997 og regnes i dag som den fremste internasjonale møteplassen for alle som jobber med klimagasser og fangst og lagring av CO2. Her møtes representanter fra regjeringer, olje- og gassnæringen, miljøorganisasjoner, samt geologiske og tekniske fagmiljøer.

NGI har ledet og bidratt i en rekke større forskningsprosjekter om CCS (carbon capture & storage) siden 2008.  Hensikten er å finne fram til gode områder for trygg lagring av CO2 utenfor norskekysten, slik at Norge kan møte sine forpliktelser etter Parisavtalen.

Forskningen finansieres gjennom CLIMIT-programmet og Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som ledes av SINTEF. Også Universitetet i Oslo, Uni Research i Bergen og de store næringslivsaktørene er viktige samarbeidspartnere.

– Konferansen i Melbourne er en viktig arena både for å dele våre forskningsresultater og for å følge med på det som foregår innen CCS i Australia, Japan, USA, Canada, Brasil og andre nasjoner som sammen med Norge er ledende på området, forteller senioringeniør Elin Skurtveit i NGI.

Tema for hennes doktorgradsavhandling i 2014 var hvordan vi kan identifisere og beskrive bruddsystemer i sandstein under havbunnen – for å unngå lekkasjer av CO2.

På GHGT 14 holdt hun foredrag om kapasitet og trygg lagring av CO2 for Smeaheia-feltet vest for Bergen. Det statlige foretaket Gassnova jobber med å få på plass fullskala CO2-håndtering i Norge og  Smeaheia er en lokaliteter som vurderes for lagring av CO2. Sammen med Shell og Total fikk Statoil/Equinor i 2017 kontrakt på å lede arbeidet med å realisere lagring av CO2 fra industrien på norsk sokkel.

Joonsang Park er fagansvarlig for bergartsfysikk på NGI. Han holdt et innlegg på GHGT om metoder for å overvåke CO2-strømmer i skiferbergarter basert på observasjoner fra laboratorieforsøk utført på NGI.