I over ti år har NGI, sammen med mange andre aktører, jobbet på Dogger Bank.

– Dette er ikke bare verdens største havvindpark, men også ett av de mest teknisk utfordrende prosjektene geoteknisk, geologisk og geofysisk. Å jobbe sammen med team fra Equinor og SSE har vært svært givende. Vi har fått innsikt i hvordan dette megaprosjektet har utviklet seg fra de første undersøkelsene av grunne havområder i Nordsjøen til en gigantisk vindpark. Prosjektet vil gi ren energi for millioner av mennesker og skape arbeidsplasser, sier Thomas Langford, direktør for offshore energi ved NGI.

190 turbiner

Det var i september i fjor at Equinor og SSE Renewables fikk lisens for å bygge vindparken Dogger Bank, over 130 kilometer utenfor Englands nordøstkyst. På grunn av anleggets størrelse og skala bygges det ut i tre faser etter hverandre; Dogger Bank A, B og C. Den rekordstore ordren fra GE Renewable Energy er på 190 turbiner i fase A og B. Når hver fase er ferdig installert, vil turbinene ha en kapasitet på 1.2 gigawatt.

Vind erstatter kull som energikilde

Dogger Bank er historisk ettersom det er første gang at 13MW Haliade-X turbinene blir installert. Én omdreining av generatoren i denne turbinen kan produsere nok energi til å dekke energibehovet i en britisk husholdning i mer enn to dager.

Storbritannia har en framoverlent politikk for fornybar energi og har forpliktet seg til å være nullutslippsland av karbon innen 2050. Når Dogger Bank er fullført i 2026, vil vindparken ha kapasitet til å levere energi til mer enn 4,5 millioner britiske hjem, eller om lag fem prosent av Storbritannias energibehov.

– Sammen med industrien har NGIs forskning levert verktøy og teknologi som har vært essensielt for arbeidet i prosjektet – både med tanke på å integrere geodata og effektive og nøyaktige analyser av grunnforholdene. Vårt mål er å hjelpe industrien med å redusere risikoen i prosjektet og bidra til å redusere totalkostnadene, såkalt Levelized Cost of Energy (LCOE). Offshore vind spiller en viktig rolle for at vi som samfunn nå FNs bærekraftsmål. Vi er stolte over å være en del av denne satsingen, sier Langford. 


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


LENKER:
Les mer om saken her