Rapportene finner du her

 
NGI utførte oppdrag for Brådal Golf AS (tidligere Gjerdrum golfpark) i 2003 og i perioden 2007-2010. NGI hadde en rådgivende funksjon og sto som ansvarlig prosjekterende for geoteknikk (PRO), kontroll av geoteknisk prosjektering (KPR), og kontrollerende for utførelse av grunnarbeid (KUT).

Kontroll av utførelse (KUT) innebærer at NGI går gjennom dokumentasjon fra utførende entreprenør, gjør stikkprøvekontroll ved befaring under utførelse av anleggsarbeid, melder fra om og lukker eventuelle avvik.

De avvikene som ble funnet under befaring i februar 2009, er beskrevet i Notat 2009-02-09a og b. Dette området ligger, så langt NGI kan bedømme, utenfor skredområdet. Avvikene er videre blitt rettet opp, kontrollert og kvittert ut. Dette ser vi av Brev 2009-02-20.

Etter april 2010 har NGI, så langt vi kan se av vår dokumentasjon, ikke vært involvert i arbeid knyttet til Gjerdrum golfklubb.

Vi gjør oppmerksom på at datoformatet på dokumentnavnene ikke følger norsk standard, men skal leses slik: År – måned – dag.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med:

Øydis Castberg, kommunikasjonssjef i NGI: Tlf: 948 03 152

Liv Røhnebæk Bjergene, senior kommunikasjonsrådgiver i NGI: 997 97 113

Ove Silkoset, styreleder i Gjerdrum golfklubb: Tlf: 913 22 311