I midten av november inviterte den indiske ambassadøren i Norge, Dr. Bala Bhasker, NGIs administrerende direktør Lars Andresen til et lunsjmøte i Oslo sentrum for å diskutere planer for styrket samarbeid med indiske myndigheter og private organisasjoner. Ambassadøren planlegger å invitere flere indiske embetsmenn på høyt nivå til Norge for møter med sine norske kolleger, og NGIs direktør tilbød seg å være vertskap for slike møter ved NGI.

Ambassadøren har tidligere besøkt NGI hvor han hadde diskusjoner knyttet til geofarer, tunnelteknologi og fornybar energi.

Indias ambisiøse planer for å forbedre sin infrastruktur skal hjelpe å integrere landets varierte transportformer. Målet er å kutte reisetid og øke industriens produktivitet, og vil bidra til å gjøre indisk industri globalt konkurransedyktig og utvikle fremtidige økonomiske soner.

NGI har jobbet i India og med indiske institusjoner og selskaper de siste 2-3 tiårene, og utført en lang rekke prosjektoppdrag. Prosjektene har hovedsakelig vært knyttet til offshore olje- og gassektor, vannkraftutbygging, transportsektoren og geofarer som fjell- og steinskred. For tiden har NGI et pågående prosjekt for anvendelse av norsk tunnelteknologi i Himalaya, og et prosjekt knyttet til jordskjelvinduserte jordskred i Sikkim nordøst i India, finansiert av Norges Forskningsråd.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.