De fire siste årene har NGI gitt til sammen 1,2 millioner kroner. NGI er blant hovedsponsorene til Ingeniører Uten Grenser (IUG), én av mange "Engineers Without Borders" rundt om i verden. Den ideelle organisasjonen bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid.

– Vi legger til rette for og oppfordrer våre spesialister til å bidra med vår kjernekompetanse for å gjøre en forskjell. Å delta i bistandsprosjekter styrker også den faglige utviklingen av våre medarbeidere og bidrar til kompetanseheving internt, sier Andresen.


IUG-prosjekter hvor medarbeidere har bidratt med fagkunnskap er blant andre:

Sistnevnte prosjekt pågår fremdeles, men arbeidet er foreløpig flyttet fra Etiopia til Oslo på grunn av korona og strenge reiserestriksjoner for å hindre smittespredning. 

NGI deltok også på Ingeniører Uten Grenser sin dugnadsstafett, Mapathon 1. desember for å kartlegge risikoutsatte områder i utviklingsland som mangler digitale kart. I den flomutsatte Ghanesiske hovedstaden Accra ble til sammen 4973 bygninger kartlagt, noe som vil være viktig for at innbyggerne i den vestafrikanske storbyen skal kunne forberede seg på og iverksette tiltak ved flom.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.