Mye hardt arbeid og betydelig innsats er utført siden NGI åpnet sine kontorer i Perth, Western Australia for to år siden. Entreprenørånden har stått sentralt for at det heleide datterselskapet har oppnådd status som et seriøst og pålitelig geoteknisk rådgiverselskap i Australia og på den sørlige halvkule.

P1000186 Cropped2 1200

Kunder og og NGI-ansatte hygget seg i den varme vårkvelden i Perth. Fra venstre; Martin Kuhn (Shell), Sarah Elkhatib (NGI Perth), Rodney Silberstein (ARV Offshore) og David King (Cube Offshore)

- Det har vært to hektiske år for oss alle, og det har vært en bratt læringskurve. Men det har også vært mye gøy! Det vårt Perth-kontor har oppnådd på disse to årene gjør oss stolte. Det er et veletablert team som nå dekker et bredt spekter av geofaglig ekspertise og tjenester, sa NGIs administrerende direktør, Lars Andresen, i en tale i forbindelse med markeringen i Perth.

Lars Andresen poengterte også at de ansatte ved NGI Perth har tilført ny og kompletterende kompetanse til NGI som helhet, og at NGI har hatt stor nytte og har vokst som følge av de nye personlige kontaktpunktene og interaksjonene i prosjekter på NGIs kontorer i Norge, Houston og Perth.

Perth collage

Om lag 100 inviterte gjester hygget seg med NGI-ansatte på Elizabeth-kaien i Perth.
Øverst til venstre: Andrew Deeks, Adm.dir. ved NGI Perth.
Øverst til høyre: Andreas Pfaffhuber (NGI Perth) til høyre, med gjester og kolleger.
Nederst til høyre: Lars Andresen, adm.dir. ved NGI, nyter solen og boblene sammen med gjestene.

Positivt syn på fremtiden

En av årsakene til i sin tid å etablere et kontor i Perth var å styrke og utvide forskningskontakten, som NGI har pleiet gjennom mange år, med University of Western Australia (UWA) og Centre for Offshore Foundation Systems (COFS). Kontakten og mulighetene for nærmere samarbeid og felles deltakelse i forskningsoppgaver er økt og intensivert gjennom disse to årene.

Det ingen dog kunne forutse for to år siden var det tøffe markedet som Australia og mange andre områder av verden nå opplever. Men dette har også medført nye muligheter for Perth-kontoret. Siden flere og flere selskaper har fokusert mer på sin kjernevirksomhet, har de – når behovet for slik ekspertise har vært tilstede – sett etter eksterne rådgivere innen geoteknikk.

- Vi har satt pris på å kunne utnytte de mulighetene som det utfordrende markedet har skapt omkring oss. Våre kunder har hatt tillit til NGI og har engasjert oss i deres prosjekter. De har gitt oss konstruktive tilbakemeldinger, som igjen har bidratt til heving av vårt kompetansenivå. Samtlige ansatte på Perth-kontoret har bidratt til vår suksess og det er vi stolte av, sier Andrew Deeks, lederen av NGI Perth.

To-års feiringen markerer at NGI Perth har etablert seg som en pålitelig aktør og kompetent geoteknisk rådgiver på den sørlige halvkule. Med nye oppgaver innen fornybar energi, spesielt innen offshore vind, og en stadig økende etterspørsel etter geoteknisk ekspertise og rådgivning innen både eksisterende og nye markedsområder, ser fremtiden lys ut for kontoret i Perth.