View English version of this release.

NGI og SAND Geophysics vil bruke tilgjengelige geologiske, geofysiske og geotekniske data for å utvikle en integrert modell for grunnforhold i det aktuelle området. Arbeidet vil bli utført i løpet av 2020 og begynnelsen av 2021. TNWWFZ ligger 56 kilometer nord for kysten av Nederland.

Modellen skal fange opp variasjoner i grunnforholdene i det aktuelle området og gi profiler for viktige geotekniske parametere som kreves for prosjektering og planlegging av offshoreinstallasjoner. Det er et mål at modellen skal redusere usikkerhet og legge til rette for forståelse av prosjektrisiko. Samarbeidet mellom NGI og SAND Geophysics vil gjøre det mulig for prosjektgruppen å videreutvikle moderne metoder for flerfaglig dataintegrering i forbindelse med grunnundersøkelser for offshore fornybar energi.

Veikart for vindkraft

TNWWFZ er en del av den nederlandske regjeringens veikart for offshore vindenergi. Nederland er opptatt av å se 49 TWh (ca. 11 GW) offshore vindenergi bli produsert per år innen 2030.

NGI og SAND er glade for å være en del av dette prosjektet og ser frem til å samarbeide med de sentrale interessentene her.

View English version of this release.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


KONTAKTER:
Carl Fredrik Forsberg - carl.fredrik.forsberg@ngi.no


LENKER:
View English version of this release.
PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/modell-for-grunnforhold-for-offshore-vindpark?publisherId=17847189&releaseId=17879732