Elmo ble født i Hautzdale, Pennsylvania, USA, 12. september 1931, med stolte italienske røtter. Han ble utdannet sivilingeniør med spesialitet innen geoteknikk og statikk: B.S. i 1953 fra Pennsylvania State University, M.Sc. i 1955 fra Princeton University og PhD i 1965 fra University of Illinois.

Han kom til NGI for første gang i 1955/56 på et Fullbright-stipend. Formålet med stipendet var "To Study Civil Engineering". Hans første ansettelse på NGI var fra august 1958 til september 1960. Andre gang fra juni til august 1962 og siste gang i oktober 1965, etter videregående studier under Professor G.P. Tschebotarioff og Professor Ralph B. Peck. Da Elmo dro fra New York for å reise over Atlanteren til Norge i juni 1958, skrev han til NGIs daværende direktør, Laurits Bjerrum: "I don´t think I have ever been so enthusiastic about anything before".

I 1958 traff han Jorunn Foss på NGI. Hun ble i desember 1960 Jorunn DiBiagio. Elmo ble leder for NGIs instrumenteringsseksjon allerede i 1965, en stilling han hadde helt til 1984, da han gikk over til å bli teknisk rådgiver. Selv om Elmo som pensjonist offisielt sluttet i fast stilling på NGI i 1999, var han engasjert - betalt eller ikke betalt - helt frem til pandemien satte en stopper for opphold på NGI i 2020.

Elmo var alltid i front når det gjaldt utvikling av løsninger innen teknologisk krevende nye satsingsområder nasjonalt og internasjonalt. De første årene på NGI var det mye arbeid relatert til bygging av tunnelbanen i Oslo og store feltforsøk hvor instrumenteringen var essensielt. I den store vannkraftutbyggingen i Norge og internasjonalt i 1960 og -70 årene ledet Elmo NGIs viktige bidrag innen instrumentering og overvåking - et område som krevde mye ny utvikling der gode løsninger ikke eksisterte. Etter at vannkraften fikk konkurranse fra oljesektoren, ble fokus i større og større grad rettet mot offshore fundamentering og sikkerhets-overvåking av betong og stålkonstruksjoner.

Nå var mange nye NGI medarbeidere klare til å støtte opp om og videreføre det arbeidet Elmo hadde vært sentral i å etablere. Kompetanse og løsninger ble overført til andre problemstillinger, f.eks. innen vindturbin-sektoren som representerte store nye utfordringer. Fra slutten av 1950-åra og frem til i dag har Elmo og hans kolleger oppdatert og tilpasset sine kunnskaper og løsninger til nye utfordringer - helt essensielle egenskaper for å kunne følge med i utviklingen innen fagområdet.

Innad i instrumenteringsgruppen på NGI bidro Elmo til å etablere et veldig godt miljø. MTEK Pizza Company ble dannet for å tilby avdelingen ekte italiensk pizza når den fortjente det. Og når medarbeidere kom tilbake fra utenlandsoppdrag, ble det ofte holdt intern fest med mat og drikke fra kulturen i de aktuelle landene der arbeidet hadde funnet sted.

I 1957 etablerte NGI bedriften Geonor for å kunne markedsføre geoteknisk utstyr som NGI hadde utviklet og kom til å utvikle. Elmo og hans kolleger sto bak mye utstyr som gjennom Geonor ble solgt verden over og var med på både å skape arbeidsplasser og også spre informasjon om NGIs kompetanse. Svingende streng teknologien som NGI i stor grad benyttet i sensorene og som delvis ble utviklet her, ble viden anerkjent innen det internasjonale fagmiljøet.

Elmo var tidlig ute med å markere seg i internasjonale faglige fora og organisasjoner hvor han spesielt gjorde seg gjeldende i etablering og utvikling av FMGM (Field Measurements in Geomechanics) som medlem i Advisory Committee og drivkraft for to av de internasjonale konferansene i FMGMs regi som ble arrangert av NGI i 1991 og 2003. Elmo var også fast rådgiver til ICOLD (International Commission on Large Dams) innen fagområdet instrumentering og sikkerhets-overvåking.

Da Elmo skulle gå av for oppnådd aldersgrense ble det i 1998 utarbeidet en "Tribute to Elmo" med bidrag fra alle verdenshjørner. Innlegget fra Professor Ralph B. Peck - en av de virkelig store innen geoteknikken var betegnende: "Your genious and ingenuity have made you Mr. Instrumentation for the geotechnical world". I 2013 holdt han et invitert foredrag i Chicago på 7th International Conference on Case histories in Geotechnical Engineering, til minne om Professor Ralph B. Peck: "Instrumentation - the Link between Theory and Practice in Geotechnical Engineering". Her kan man følge utviklingen i bruk av instrumenetering og overvåking for å dokumentere og forstå fysiske prosesser i utviklingen av geoteknikkfaget.

Elmo var genuint interessert i sine omgivelser enten det var teknologi, natur eller medmennesker. Han husket detaljer som alle vi andre hadde glemt, og han kunne beskrive sammenhenger vi ikke hadde fått med oss. Elmo var alltid interessert i hvordan vi hadde det og bidro til å bygge oss opp både faglig og menneskelig. Han var virkelig en mentor.

Helt på slutten av hans virke på NGI tok han initiativet til et omfattende arbeid med digitalisering av over 6000 lysbilder og tilhørende prosjektsammendrag for eventuell senere publisering eller som arkiv-informasjon. Dette sier mye om hans vedvarende engasjement. Et annet eksempel er fullføringen av en rapport fra målinger på Vaterlandstunnelen, som ikke ble ferdig den gang arbeidet ble gjort i 1970. Det fullførte Elmo høsten 2020, og fikk den linket opp på NGIs webside!!!

Samlebilde talerstol og tur 700

   

Vi sitter igjen med minnet om en utrolig god kollega og et fantastisk medmenneske. Elmo bidro til å bygge opp fagområdet feltinstrumentering og sikkerhets-overvåking til det det er i dag både på NGI og internasjonalt. Hans innsats og personlighet vil for alltid stå skrevet i NGIs historie. Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av nåværende og tidligere kollegaer.

Kaare Høeg