Suzanne Lacasse skal holde åpningsforedraget, keynote lecture, rett etter åpningsseremonien mandag formiddag. I tillegg skal 14 NGI-ere holde foredrag på forskjellige sesjoner og tema i løpet av uken.

Hovedtema for 17th ECSMGE er

 • Modellering og grunnundersøkelser
 • Fundamentering og grunnforsterkning
 • Geohazards (naturfarer) og risikoreduserende tiltak
 • Miljø, vann og energi
 • Historisk kulturminnevern

De fleste av NGIs fagområder kan derfor finne temaer og foredrag av interesse. Liste over NGIs deltakere og hvem skal holde presentasjoner (uthevet) er vist nedenfor. NGI skal også ha en stand (exhibition stand no. 4-5) i forbindelse med konferansen, med utstillingsmateriell om NGIs virksomhet. Dette forventes å bli et samlingspunkt for NGI-ere i Reykjavik og representanter for NGIs mange samarbeidspartnere som deltar på 17th ECSMGE.

Følgende NGI-ere skal delta på 17th ECSMGE i Reykjavik:

 • Hans Petter Jostad, foredrag på ERTC7 workshop søndag 1.sept., How to do numerical analyses of monopiles in sand for offshore wind turbines?
 • Suzanne Lacasse, keynote lecture, mandag 2. sept.: Dams & risk assessment
 • Lars Andresen, foredrag sesjon D1-2 mandag 2. sept.: Slope failure in sensitive clay, a case study
 • Shaoli Yang, foredrag sesjon D1-3 mandag 2.sept., Undrained shear strength of marine clays based on CPTU data and SHANSEP parameters
 • Zhongqiang Liu, foredrag sesjon D1-6 mandag 2. sept.: Displacement prediction of step-like landslide based on time series analysis and long-short term memory neural network
 • Jenny Langford, foredrag sesjon D1-6 mandag 2. sept.: Risk assessment of construction vibrations for the New Viking museum in Oslo – management of need for mitigating efforts for geotechnical works
 • Nallathamby Sivasithamparam, foredrag sesjon D3-2 tirsdag 3. sept.: Back-calculation of Ballina test embankment using a logarithmic contractancy based soft soil creep (SSC) model
 • Santiago Quinteros, (first author: Tingfa Liu) foredrag sesjon D3-5 tirsdag 3. sept.: A unified database of ring-shear interface tests on sandy-silty soils
 • Regula Frauenfelder, foredrag sesjon D3-7 tirsdag 3. sept.: Settlement monitoring using space-borne radar interferometry, in the context of large infrastructure projects
 • Einar John Lande, foredrag sesjon D5-5 onsdag 4. sept.: Long-term monitoring of permanent post-tensioned rock anchors
 • Steven Bayton,
  - foredrag TC104 workshop – Physical modelling, søndag 1. sept.: Benchmark centrifuge tests for monopile design
  - foredrag sesjon D5-6 onsdag 4. sept.: Learning through physical modelling observations in the Undergraduate Curriculum
  - foredrag sesjon D6-3 onsdag 4. sept.: The effect of scour on monopile lateral behaviour
 • Carsten Hauser, foredrag sesjon D6-5 onsdag 4. sept.: Effects of extensive construction activities on pore pressure and settlements in central Oslo
 • Ana Priscilla Paniagua, foredrag sesjon D6-6 onsdag 4. sept.: Comparison of three Norwegian clays from a mineralogical, chemical and geotechnical approach
 • Jean-Sebastien L'heureux, foredrag sesjon D6-6 onsdag 4. sept.: Geotechnical characterization of the Tiller/Flotten quick clay site
 • Gijs Breedveld
 • Gunvor Baardvik
 • Marco D'Ignazio
 • Cathrine Eckbo
 • Siamak Feizi
 • Lejla Giske
 • Vidar Gjelsvik
 • Sylfest Glimsdal
 • Guro Grøneng
 • Dominik Lang
 • Alf Kristian Lund
 • Arne Pettersen
 • Luca Piciullo
 • Stefan Ritter
 • Magnus Rømoen
 • Maren K. Johnsen
 • Karoline Jensen

I tillegg skal EMerald Geomodelling, innovasjonsselskap nyopprettet av NGI, også være representert på konferansen og med utstillingsstand (no. 3) ved siden av NGIs. EMerald skal ha følgende personer i Reykjvik:

 • Andreas Aspmo Pfaffhuber, foredrag sesjon D1-3 mandag 2. sept.: Large scale & efficient geotechnical soil investigations - applying machine learning on airborne geophysical models
 • Craig Christensen
 • Guro Huun Skurdal