Målet med workshopen var å bringe sammen medlemmer i TC309 og representanter fra aktuelle norske institusjoner/firma for å diskutere hvordan ulike ML-teknikker brukes i geofaglige problemstillinger, og en idédugnad for mulig forskningssamarbeid for anvendelse av ML og "Big data" i geofag.

Ti case studier med bruk og erfaringer fra ML ble presentert. Agendaen kan sees her. Deltakerne ble oppmuntret til å dele erfaring med utfordringer de har hatt for å diskutere potensielle løsninger på disse problemene.

Machinelearning workshop NGI 700

Machine learning workshop på NGI 22 oktober samlet ca 40 geoteknikere og dataeksperter

Via presentasjonene og påfølgende diskusjoner fremkom det mange ideer og potensielle temaer som TC309 kunne utforske for å videreutvikle anvendelser av ML innen geofag og hjelpe oss å ta beslutninger. De viktige anbefalinger og potensielle handlinger inkluderer:

  • Datatilgjengelighet - enorme mengder data fra grunnundersøkelser (f.eks CPT) er tilgjengelig. Vi bør dra nytte av slike data for å forbedre våre beregninger og analyser innen et bredt spekter av geotekniske problemstillinger. ML-teknikker kan brukes til å forbedre metoder for automatisk tolkning av grunnundersøkelsesdata til geotekniske parametre.
     
  • Opplæring og anvendelse - utdanning av geoscience-fagfolk innen ML-teknikker og verktøy for kunstig intelligens er meget viktig for å øke forståelsen og hindre bruken av ML som "sort boks". Eventuell motstand innen fagmiljøet til bruk av ML-teknikker vil redusere hvis utøverne har god kunnskap og forståelse av ulike ML-teknikker.
     
  • Standarder og veiledninger- standarder og veiledninger må samsvares for å lette innsamling og sikre datasett av høy kvalitet.

Zhongqiang Liu, senior ingeniør på NGI, er leder for TC309, som ble etablert av ISSMGE i 2018. TC309 sitt mål er å være et forum for alle interesserte medlemmer av ISSMGE til å utforske bruken av ML-teknikker til å løse problemer innen geoteknikk og fundamentering.