Som ingeniører, vitenskapsmenn og spesialister i NGI ligger det i vår natur å være nysgjerrige og finne løsninger på problemer vi støter på – uansett hvor. På et feltoppdrag for Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) i en landsby i den sørøstlige delen av Uganda ble en NGI-kollega stilt overfor problemer direkte knyttet til folks levemåte, helse og velferd.

I juli tilbrakte Mats Kahlström, ansatt i avdelingen for landfundamentering i NGI Oslo, to uker i Nyenga i Uganda, der han jobbet med problemer knyttet til vann, sanitærforhold og hygiene. Mats ble raskt klar over at problemløsning ikke alltid krever tekniske inngrep.

“Min kollega og jeg hadde brukt flere dager på å inspisere blant annet latrinegropene ved barnehjemmet i Nyenga. Vi la merke til flere mangler ved utformingen av alle latrinene, uavhengig av hvilken entreprenør som hadde stått for konstruksjonen. Etter at funnene var gransket kom det forslag om at vi skulle organisere en liten workshop med de lokale entreprenørene for å dele resultatene og foreslå noen endringer i utformingen av latrinegropene,” forteller Mats.

Nyenga Uganda UA 0962 MatsKahlstrom 2000x1100

 
Nyenga Uganda UA 0964 MatsKahlstrom 2000x1100
 
Litt frisk luft, takk

Hovedproblemet med latrinegropene var konstruksjonen og plasseringen av ventilasjonsrøret. Formålet med ventilasjonsrøret er å avhjelpe luktproblemer og hindre at fluer som yngler i gropen, slipper ut. Under inspeksjonen oppdaget Mats og hans kollega at de eksisterende ventilasjonsrørene ikke tjente noen av disse formålene. I skyggen fra et tak ved barnehjemmet i Nyenga og godt hjulpet av en oversetter foreslo Mats og hans kollega en alternativ metode for montering av ventilasjonsrøret for en gruppe lokale entreprenører.

"Alle var enige i at illeluktende latriner var et problem, og entreprenørene ville gjerne forsøke å løse problemet. Vi besluttet at røret nå skulle få en fluenetting som hindret fluene i å slippe ut og at det skulle utarbeides retningslinjer for dimensjoner og plassering. Vi snakket dessuten om tilførsel av friskluft gjennom overbygget og drøftet alternative plasseringer av latrinene på eiendommen for å øke luftstrømmen. De lokale entreprenørene satte stor pris på informasjonen vi ga,” sier Mats.
 

Nyenga Uganda UA 6149 MatsKahlstrom 2000x1100

 
Det virket som om ingen hadde forklart de lokale entreprenørene hvordan en skikkelig latrinegrop skal bygges eller hvorfor den bør ha et ventilasjonsrør, og de ble virkelig glad for informasjonen og hjelpen fra Mats og IUG-teamet. Kunnskaps- og erfaringsoverføring er et effektivt verktøy for å skape bærekraftig og varig endring – selv når det gjelder de minste og mest trivielle problemer hvor det enn måtte være.
 

Nyenga Uganda UA 5974 MatsKahlstrom lowres 2000x1100

 
FAKTA:

  • Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) er en interesseorganisasjon som fremmer utvikling gjennom å tilby ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner.
  • Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.
  • For NGI handler det om å forske og utvikle løsninger for samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Dette er nøkkelkompetanser i bistandsprosjekter hvor rent vann, strøm og infrastruktur ofte står sentralt.
  • Spesialistene fra NGI som utfører oppdrag i utlandet, får muligheten til å bruke sin tekniske bakgrunn til å gjøre en forskjell i andre menneskers menneskers liv.