Konferansen ISC'5 (The 5th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization) ble gjennomført i dagene 5.-9. september 2016 i byen Gold Coast nær Brisbane i det østlige Australia.  Syv NGI-ansatte holdt innlegg på konferansen og NGIs teknisk ekspert Tom Lunne gjennomførte et heldags CTP-kurs sammen med P. Robertson og J. Powell.
 
 – Det var en stor opplevelse og veldig nyttig å delta. I tillegg til å bli oppdatert innen egne fagområder, lærte vi som jobber innen geofysikk mye om geoteknikk, mens geoteknikerne fikk en innføring i bruken av noen av våre nye metoder, som ERT, Airborne EM og seismikk, sier Sara Bazin, Avdelingsleder for Geokartlegging, NGI.

Konferanser som den australske ISC'5 hører til sjeldenhetene, da den kombinerte faglig oppdatering innen geofysiske og geotekniske grunnundersøkelser på en ny måte. 

 – Jeg er vant til at de to fagmiljøene har sine egne møteplasser. Det var derfor svært positivt å oppleve at spesialister fra ulike fagdisipliner kommer sammen, lærer hverandres språk og utfordringer. De stadig større behovene for ny infrastruktur de neste tiårene gjør at vi må tenke nytt, og kun sammen kan vi finne nye løsninger og skape innovasjon, sier Andi Pfaffhuber, sjefsgeofysiker og seniorspesialist, NGI Perth.

NGI ISC article 2

 

Geoteknikken som førstefiolinist

På konferansens siste dag var det flere som benyttet anledningen til å bli med på en interessant utflukt til anleggsområdet ved Brisbane flyplass. Der bygges det en ny landingsbane i et område der det før var mangroveskog, et område med svært vanskelige grunnforhold.

– Det var veldig interessant å se at geoteknikken har fått en så stor rolle i et kritisk infrastrukturprosjekt. Konferansen var midt i blinken for oss. Det handlet om integrering av teknologier på tvers av fagdisipliner. Det å fjerne usikkerhetsmomenter gjennom å kombinere fagmiljøer og undersøkelsesmetoder er noe vi er veldig opptatt av, og her ligger vi i Norge helt i front, sier Kristoffer Kåsin, Avdelingsleder for Feltundersøkelser, NGI.
 

Oversikt over innleggene holdt av NGIere på konferansen i Australia:

  • Tom Lunne: Developments in Technology and Standards
  • Sara Bazin: Geophysical characterisation of marine and quick clay sites: field and laboratory tests
  • Roselyn Carroll: Monotonic and Dilatory Excess Pore Water Dissipations In-Silt After CPTU at Variable Penetration Rate
  • Kristoffer Kåsin:  CPTU crossing existing boreholes in the soil
  • Andi Pfaffhuber: Regional geotechnical railway corridor mapping using airborne electromagnetics
  • Noel Boylan: Characterisation of a Norwegian Quick Clay Using a Piezoball Penetrometer
  • Øyvind Blaker: Characterisation and Engineering Properties of Halden Silt
  • Andi Pfaffhuber: In Situ Detection of Sensitive Clays From a Geophysical Perspective

 

NGI ISC article 1