Omkring 700,000 Rohingya flyktninger har krysset grensen mellom Mynamar og Bangladesh og bor i flyktningeleirer i skredutsatte område nær Cox's Bazaar, Chittagong og Teknaf øst i Bangladesh.

"Situasjonen med og for Rohingya-flyktningene er en alvorlig katastrofe for de som er rammet, og med monsunsesongen er disse områdene veldig utsatt for flom og flominduserte skred. Dette kommer nok ikke tydelig nok frem i de internasjonale medier", sier Rajinder Bhasin,som er NGIs prosjektleder for arbeidet.

Installerte skredvarslingssystemer

Med støtte fra Utenriksdepartementet kartla NGI utsatte områder i Bangladesh mellom 2009-2012, og installerte flere skredvarslingssystemer. I følge lokale aviser har disse varslingssystemene, som predikerer nedbørinduserte skred, vært veldig viktig verktøy for varsling og har reddet mange liv i skredutsatte områder.

Nå vil FNs kontor i Bangladesh (UNDP) ekspandere disse varslingssystemene i områder hvor Rohingya-flyktningene bor. Bangladesh er et land som er veldig utsatt for både flom og skred, spesielt i monsun-sesongen som varer fra juni til september.

NGI har satt-opp tre skredvarslingssystemer (landslide early warning systems), og installert "tipping rain bucket", solar panels og data logger som sender SMS når terskelverdier av nedbør er overskredet. Dette er beskrevet mer i en lokal avisartikkel.

RKB Chris Piper Trond Husby LT i felt 650

Rajinder Kumar Bhasin (tv.) er NGIs prosjektleder for dette prosjektet. Med seg på jobben i Bangladesh har han Chris Piper, som er "Early Warning Specialist" i UNDP, og Trond Husby som er "Head of Sub-office in Bangladesh".Lloyd Tunbridge (th.), er også med denne på NGI team denne gang, som i 2009-2012.