Wang (38) kommer opprinnelig fra Andøya i Vesterålen. Hun er utdannet Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har en mastergrad i Internasjonal og Europeisk politikk fra Universitetet i Edinburgh.

Stillingen som leder for HR og organisasjonsutvikling omfatter det overordnede ansvaret for både det strategiske og operative som avdelingen leverer på, og ikke minst å utvikle HR funksjonen til å imøtekomme nye og fremtidige behov i NGI. Stillingen rapporterer til Direktør for Strategisk utvikling.

- Vi tilbød stillingen til Karina da vi gjennom rekrutteringsprosessen opplevde Karina som kunnskapsrik, strategisk, opptatt av å skape verdi og imøtekomme operative og strategiske behov og hun har metodikk og erfaring med organisasjonsutvikling. I tillegg, og kanskje ikke minst, stilte hun gode spørsmål og turte å utfordre både meg og ledergruppen på hva NGI er og har behov for fremover, sier Anne Kibsgaard, Direktør for Strategisk utvikling.

Lang fartstid som konsulent

Wang har jobbet 14 år i konsulentbransjen hos Accenture, Deloitte og Implement Consulting Group. Underveis har hun hatt ulike lederroller både for prosjekter, kunder og fagområder innen organisasjonsutvikling, HR og ledelse. Hun har også jobbet i vel to år som HR-leder på Akershus Universitetssykehus.

- Jeg mener at arbeid med HR er noe av de aller viktigste i en hvilken som helst virksomhet. Det handler blant annet om å sørge for at man vet hvilke mennesker man trenger, at man klarer å få tak i de rette personene og legger til rette for at de kan lykkes i jobben. Frem til nå har jeg blitt veldig godt mottatt og jeg ser frem til å bli bedre kjent med og jobbe i NGI, sier Karina Wang, ny HR-leder.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.