NGIs miljølaboratorium har utviklet en ny metode for å analysere mikroplast i sediment fra havbunnen. Først skilles mikroplast fra sediment. Deretter fjernes eventuelt organisk materiale fra prøvene. Til slutt utfører vi kjemiske analyser for å bestemme hvilken type plast som finnes i prøvene. Når en kjenner til type plast kan man spore opp kildene til plastforurensningen. Vet man kilden til plastavfallet er det enklere å gjennomføre tiltak for å hindre fremtidig forurensning.

På seminaret vil våre forskere innen miljøteknologi fortelle om spennende prosjekter og presentere resultater fra kartlegging av mikroplast. Resultatene fra disse prosjektene er verdifulle som en del av kompetanseheving knyttet til mikroplast. Dette er viktig informasjon for å avdekke omfang og kilder til mikroplastforurensning.

Til slutt vil det bli en omvisning i miljølaboratoriet for å vise NGIs metode for separasjon og kvantifisering av mikroplast i sediment.

Seminaret holdes på NGI, Sognsveien 72 i Oslo (vis-a-vis Ullevål Stadion) onsdag 25. september kl 16 - 19.

Arrangementet passer for studenter på videregående skole og universitetsnivå, men er åpent for alle. Skoleklasser er velkomne, men barn må følges av voksen.

Vi avslutter med pizza.

Påmelding til arrangementet gjøres ved å sende en e-post til ngi@ngi.no, med emne JAKTEN PÅ PLASTEN. Inkluder navn og e-post på deltakere.

Påmeldingsfrist 24. september.

EGC Winner Oslo NO spots

Dette er et arrangement i tilknytning til Oslo europeisk miljøhovedstad 2019, hvor NGI er en av mange samarbeidspartnere.