Signeringen og arrangementet i tilknytning til dette ble holdt på det norske konsulatet i Houston, Texas. Over 50 gjester fra ledende firmaer innen olje- og gass-industrien i Texas deltok på arrangementet. Generalkonsul Morten Paulsen ønsket alle fremmøtte velkommen.

6L1A1897 cropped red

Deretter var det tre korte presentasjoner/foredrag:

  • Gulf of Mexico Geohazards with an Emphasis on Deep Water
    Earl H. Doyle, Consultant
  • Oso, Washington, March 2014 - The Deadliest Landslide in U.S. History
    Prof. Robert Gilbert, UT Austin
  • Offshore Renewal Energy at NGI
    Knut Schroder, Technical Expert, NGI

På vegne av NGI introduserte Victor Taboada NGI som Norges største senter for geoteknisk ekspertise, og et av verdens ledende sentre for forskning og rådgivning innen dette fagfeltet. Med hovedkontor i Oslo, distriktskontor i Trondheim og datterselskap i Houston og Perth, har NGI omlag 250 ansatte fra mer enn 40 nasjonaliteter. Ca. 80 % av NGIs ansatte har Master- eller Doktorgrad innen relevante fag.

Professor Robert Gilbert, UT Austin og lederen ved NGI Houston, Victor Taboada signerte intensjonsavtalen. Den er et rammeverk for samarbeid på felles undersøkelser, internasjonale prosjekter, og vitenskapelig utveksling og opplæring av personell innen felles interesseområder av offshore geoteknikk.

Arrangementet ble avsluttet med enkel servering og drikke og muligheten for samtale og knytte nye kontakter.