Resultatene fra samarbeidet gjør Glint Solar til det eneste selskapet i verden som tilbyr en automatisk prosess for å finne og analysere steder der det kan installeres flytende solenergi. Ved hjelp av NGIs algoritmer vil overgangen fra en manuell til en automatisk prosess drastisk redusere både tid og kostnader når man skal finne og analysere disse stedene.

– Sektoren flytende solenergi ønsker bedre innsikt i tidlig prosjektfase for å redusere risikoen. Vi er derfor glade for å ha innledet et sterkt samarbeid med NGI om denne unike bølgemodellen og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i vår jobb for å akselerere hastigheten på utbygging av solenergi, sier Harald Olderheim, administrerende direktør i Glint Solar AS.

Kvalitet og innsikt gir de beste resultatene

Selv om det stort sett er trygt, har det vært noen ulykker ved flytende solinstallasjoner forårsaket av ekstremvær. Ettersom landbaserte solutviklere i økende grad vurderer innsjøer og reservoarer som steder å bygge ut flytende solenergi, er det behov for å forstå prosjektlokasjonens unike karakteristikker, med bølger som en viktig parameter. For solutviklere handler mye om å finne de best egnede stedene for å installere denne teknologien.

Med støtte fra Oslo Regionale Forskningsfond (RFF) begynte Glint Solar og NGI å jobbe med et kvalifiseringsprosjekt for å se om det var mulig å finne skalerbare løsninger eller metoder for automatisk beregning av bølgehøyder og vindretninger for flytende solenergianlegg. Innsjøens geometri, samt 40 års data om vindforhold, er dataene som legges inn i modellen.

– Samarbeidet med Glint Solar er et direkte resultat av den strategiske satsingen innen stormflo og vindbølger de siste årene. Vi er glade for at NGI har blitt valgt ut for å bidra med vår kompetanse i en fremtidsrettet industri som flytende solenergi og ser frem til videre samarbeid, sier Sylfest Glimsdal, seniorspesialist i NGI.

Til tross for at algoritmene som er utviklet i prosjektet er helt nye, så har Glint Solar allerede brukt dem for flere kunder over hele verden. Dette er kunder som vil analysere hvor det er best å installere flytende solteknologi, inkludert et prosjekt som Glint Solar gjennomførte for Verdensbanken i Sørøst-Asia.

Hvorfor flytende solenergi?

Verden må fremskynde innføringen av fornybar energi for å motvirke klimaendringene. I mange land er det lite tilgjengelig areal til solenergiprosjekter på grunn av jordbruk, beskyttet natur eller høy befolkningstetthet. Bruk av tilgjengelige kunstige innsjøer gjør det mulig å installere solenergi uten landkonflikter. Vannet kan i mange tilfeller også tilføre ekstra kjøling til solcellepanelene, noe som igjen kan øke energiutbyttet med flere prosentpoeng sammenlignet med landbasert solenergi.

I visse regioner kan flytende solinstallasjoner dessuten redusere både fordampning av vann og algevekst i innsjøene, noe som gir ytterligere fordeler i det som er ett av de raskest voksende energisegmentene i verden.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.