I den norske bygg- og anleggssektoren alene anslås det at skader forårsaket av grunnarbeider medfører kostnader på 13 milliarder kroner hvert år. FoU-prosjektet REMEDY har som mål å redusere dette tallet, og er en fortsettelse av et tidligere forskningsprosjekt, BegrensSkade 1 som ble fullført i 2015.

«Det viktigste formålet med REMEDY er å gjøre risikovurdering og -håndtering til en integrert del av all fundamentering og slik redusere risikoen for fysiske og økonomiske skader som følge av grunnarbeider. Prosjektet fokuserer hovedsakelig på de tre vanligste skadeårsakene: boring, drenasje og dårlig risikovurdering», forklarer Jenny Langford, fagansvarlig i NGI og prosjektleder for fellesprosjektet REMEDY.

Bedre sammen

Alle de tre nevnte skadeårsakene er vanlige i bygg- og anleggsprosjekter i Norge i dag, så prosjektet er viktig.
Prosjektet har 18 partnere, som representerer alle typer interessenter i bygg- og anleggssektoren: entreprenører, konsulenter, byggherrer, offentlige organisasjoner og forsikringsselskaper, samt forskningsinstitusjoner. Hver partner bidrar til prosjektet med 300 000 kroner over fem år.
 
«Takket være aktiv deltakelse og støtte fra alle 18 partnere håper vi nå å kunne redusere kostnader i svært stor skala – og lansere forbedrede metoder og retningslinjer for hele bygg- og anleggssektoren. Som prosjektleder er jeg stolt av å kunne si at vi sammen skal gjøre en forskjell for en hel bransje», sier Jenny Langford.

NGI leder REMEDY-prosjektet på vegne av Norges forskningsråd. FoU-prosjektet består av seks delprosjekter, som skal være ferdige i 2022. 

Les mer REMEDYs nettsted:

https://www.ngi.no/eng/Projects/BegrensSkade-II-REMEDY-Risk-Reduction-of-Groundwork-Damage